M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

ŠTERNS Andrejs - baptistu mācītājs no 1970.

Dzimis 1943.30.11. Saldū.

Strādājis par smalkmehāniķi, autoatslēdznieku, virpotāju. Absolvējis Neklātienes Bībeles kursu (NBK) Maskavā (1971 – 74). Ordinēts 1985. Kalpojis Pītragā (1970 – 77), Staldzenē (1972 – 78), Ģipkā (1974 – 78), A i z p u t ē (1977 – 90), Rīgas Golgātā no 1990.

Bijis Latvijas baptistu draudžu (LBDB) Brālības Bīskapa padomes loceklis (1979 – 90), Garīdznieku komisijas loceklis (1985 -90), Latvijas Baptistu draudžu savienības (LBDS) bīskapa vietnieks (1990 – 96), bīskaps no 1996 marta.

Piedalījies daudzos baptistu ārvalstu kongresos – Vispasaules Baptistu Savienības (VBS) kongresā Argentīnā (1995), Eiropas baptistu Federācijas (EBF) kongresā Norvēģijā (1994), Vissavienības evaņģēlija kristīgo baptistu savienības kongresā Maskavā (1974, - 79, - 85, - 90, - 92). Apmeklējis Amerikas latviešu baptistu apvienības (ALBA) draudzes ASV (1988) un Kanādā (1997), Brazīlijas latviešu baptistu apvienības (BLBA) draudzes un Rinkavas misiju Bolīvijā (1995), pārstāvējis Latvijas Baptistu draudžu savienības (LBDS) darbu Anglijā, Vācijā, Zviedrijā u.c.   BV

devider

S - alfabēts