M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

ŠTEINBERGA Inese (Skuja) – sociālais pedagogs, Bēbīšu skolas izveidotāja Aizputē.

Dzimusi 1975.10.07. Priekulē. Augusi   A i z p u t ē. Beigusi A i z p u t e s vidusskolu, Liepājas Universitāti (2002), kur ieguvusi sociālā pedagoga specialitāti. Absolvēta arī Aizputes bērnu mūzikas skolas klavieru klase.

Strādājusi par tehnisko sekretāri Aizputes pilsētas domē. No 2004 darbs Valsts policijā par inspektori darbā ar nepilngadīgajiem. Brīvajā laikā kopā ar vīru biedrībā Aizputes Samarietis organizē darbu ar jaunajām ģimenēm, pirmskolas vecuma bērniem un ģimenēm, kuras audzina bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām.

Septiņus gadus esmu nodzīvojusi Vācijā, kur guvu pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, tādēļ arī Aizputē izveidoju atbalsta centru ģimenēm, kuras audzina bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām, lai viņi varētu sanākt kopā, izrauties no vienveidīgās ikdienas un lai viņiem būtu iespēja interesanti pavadīt laiku. Arī ideju par dažādām aktivitātes iespējām un nodarbībām vismazākajiem bērniem guvu Vācijā, tādēļ 2006. gadā, piedzimstot [manai] otrajai meitiņai, izveidoju Bēbīšu skolu Aizputē.

Labprāt ceļoju. Ļoti patīk pavadīt laiku ar ģimeni un savām mīļajām [trīs] meitiņām.

Ierakstīta   A i z p u t e s   pilsētas Goda grāmatā nominācijā Es – savai pilsētai (2008).     &

S - alfabēts