M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

BĒRTULIS Jānis – pedagogs.

Dzimis 1882.01.08. Annenieku Apšeniekos. Beidzis Skolotāju semināru Valmierā, Pēterpils skolotāju institūtu un LU matemātikas fakultāti, cand. math.

A i z p u t e s ģimnāzijas direktors. Aizputē ieradās 1938 no Latgales. Sekodams valdības aicinājumam, 20.gadu beigās devies uz Kārsavu, lai tur nodibinātu ģimnāziju. Pēc tam 2 gadus vadījis ģimnāziju Varakļānos. Nacionāli noskaņots cilvēks, kas savas darbības laikā Aizputē īpašu uzmanību veltīja skolēnu patriotiskajai audzināšanai (viņa laikā tapa arī skolas karogs ar devīzi Tev, mīļā tēvu zeme, mēs mūžam dzīvosim). Aizputē nostrādāja līdz varas maiņai 1940. Viņa atstātais ieraksts skolas hronikā: 1940.gada 13.augustā šķiroties no ģimnāzijas, direktors Jānis Bērtulis novēl šai mācību iestādei sekmīgi darboties nākotnē par svētību latviešu tautai un mūsu dzimtenei.

No Aizputes devies uz Jelgavu, bet kā padomju varai neuzticams no skolotāja darba tur atbrīvots. Sākusies bieža skolu maiņa. Pēdējos mūža gadus aizvadījis Rīgā, strādādams par matemātikas skolotāju kādā no vakarskolām.   Evp, VV

devider

B - alfabēts