M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

ČAKĀRNIS Dāvids – ārsts.

1901. (citur dokumentos 1902.) 26.08. Trikātas pag. Rīsmetēs – 1973.13.02. ceļojuma laikā Jaunzēlandē, Kraistčērčā. Zemes klēpī guldīts 17.02. ASV Takomā, Vašingtonas štatā.

Dzimis Trikātas Rīsmetēs pusgraudnieka pieciem bērniem svētītā ģimenē kā ceturtais bērns. Viņam ir 2 brāļi un 2 māsas.

Mācījies Trikātas draudzes skolā. Bijis centīgs skolnieks un vienīgais, kas no ģimenes ar tās un radu atbalstu varējis studēt. Studē Rīgā LU Medicīnas fakultātē. Korporācijas Lettgalia biedrs, kāds turpina būt arī ASV. Studiju laikā strādā par subasistentu pie prof. P.Sniķera un J.Alkšņa. Studijas beidz un ārsta diplomu saņem 1928.17.12.

Pirmā darba vieta Liepājas apriņķa Vērgales pagastā, kur nostrādā 2 gadus. Pēc tam pārceļas uz A i z p u t i, ir pilsētas un apriņķa ārsts, A i z p u t e s slimnīcas galvenais ārsts. Lai gan D.Čakārņa specialitāte ir ginekoloģija, nākas kļūt par plaša profila ārstu. Ģimeni nodibina 1933.gadā, un A i z p u t ē dzimuši visi četri viņa bērni - 2 dēli (Ikars un Andris) un 2 meitas (Inese un Mārīte). Aizputē dzīvo plašā personīgā mājā Kuldīgas ielā 10 (kur padomju laikā ilgus gadus ir bērnudārzs, pēc tam SIA Aizputes Samarietis).

1944. gada oktobrī kopā ar ģimeni sāk bēgļu gaitas, jo tā nolēmis bērnu dēļ, novērtējot situāciju un domājot par nākotni. Bēgļu nometnē Vācijā strādā par ārstu. Pēc kapitulācijas angļu zonā D.Čakārnis ir visu nometņu vecākais medicīnas virsnieks. 1950. ģimene izceļo uz ASV, apmetas uz dzīvi Vašingtonas štatā. Viņš strādā par psihiatru Western State Hospital. Kā viņš vēstulēs raksta brālim Pēterim uz Latviju – izglītība vairākkārt jāpapildina un jākārto eksāmeni. Prot piecas valodas: latviešu, vācu, krievu, angļu, franču, var sazināties arī poliski.

Gadiem ejot, pieaug bērni, rodas mazbērni. Vecākais dēls Ikars beidzis Vašingtonas universitāti un ir speciālists lidlauku plānošanā un būvēšanā, jaunākais- Andris – uzņēmumu inženieris, znots – arhitekts.

Mazdēls Metjū saka: vectēvam patika disputēt par politiku, arī sports – teniss, golfs un futbols ietilpa viņa interešu lokā, arī pats ar to labprāt nodarbojās, rada veldzi un prieku mūzikā, mākslā, bieži apmeklēja operas, koncertus, muzejus, teātra izrādes. Liela bija kaislība ceļot. Kādā vēstulē brālim Pēterim : „Mēs abi ar Emmu (dzīvesbiedre) ceļojam pa Eiropu. Bijām jau Holandē un Vācijā, pašreiz rakstu no Vīnes. Brauksim no Austrijas uz Dienvidslāviju, tad uz Itāliju, Franciju. Mēs rentējam auto un braucam paši. Vēl strādāju, bet pensijas gadi ir klāt, un domāju pensionēties nākamo gadu.” 1972.gada nogalē D.Čakārnis ar dzīvesbiedri dodas ilgākā ceļojumā uz Austrāliju, lai apciemotu krustdēlu, citus radus un draugus. Šī ceļojuma laikā 70 gadu vecumā viņš šķiras no dzīves. Kā E.Čakārne vēlāk raksta: „Cik brīnišķīgi sākās mūsu tālais ceļojums! Un cik skumja bija mana atgriešanās. Pēkšņi es biju viena ar mazu kastīti rokās – mana mīļā dzīvesdrauga pelnu kastīti…”

D.Čakārņa mazdēli Dāvids un Mišels (abi ekonomisti) apciemojuši vectēva dzimto pusi – Trikātu. Dāvids: „Es gribēju savām acīm skatīt to brīnišķīgo zemi, kuru vectēvs bija spiests atstāt, par kuru tik daudz viņš stāstīja mums un kuru nespēja aizmirst. Es to redzu viņa acīm, jūtu ar viņa sirdi un esmu laimīgs.”

devider

C - alfabēts