M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

DREIMANE Selga (Galviņa) – skolotāja, TV žurnāliste.

Dzimusi 1968.18.06.Alūksnē. Mācījusies Zeltiņu pamatskolā (1972 – 80), Gaujienas vidusskolā (1980 – 83), V.Lāča Liepājas Pedagoģiskajā institūtā, Latviešu val. un literatūras un matemātikas fak. (1983 – 87). Specialitāte – latviešu val. un literatūras skolotāja.

Pirmā darbavieta – Liepājas 1.vidusskolā, latviešu val. un literatūras skolotāja (1986 – 95). No 1995, izturot pamatīgu atlases konkursu, sākušās darba gaitas TV jomā Liepājā. Redaktore, vēlāk arī komercdaļas vadītāja Kurzemes TV sabiedrībā (1995 – 2000). Veidojusi sižetus un raidījumus par Liepāju un liepājniekiem, ko pārraidījusi Liepājas un arī Latvijas televīzija. Tad – redaktores un producentes darbs A i z p u t e s TV (2000 rudens – 2010 maijs). Veidoti sižeti un raidījumi par A i z p u t i pārraidīšanai Aizputes TV vietējā apraidē. Kopš 2008 strādā arī LTV Novadu ziņās.

No 2010 ir SIA Aizputes TV valdes locekle, redaktore, producente. Ar digitālās apraides sākšanos pavērušās plašākas iespējas vietējām televīzijām parādīt savu veikumu Kurzemes reģionam un visai Latvijai, veidojot Latvijas stāstus LTV 7, bet kopš 2014 ar saviem dažādajiem raidījumiem papildināt Vislatvijas kanālu ReTV. Mērķtiecība un darba kvalitāte devusi iespēju Aizputes TV kļūt pazīstamai visā Latvijā.

Ģimenē izaudzināti 2 dēli un meita. Savā laikā pati bijusi Liepājas 15.vidusskolas vecāku padomes locekle. Brīvo laiku velta izziņas literatūras lasīšanai, relaksācijai pie jūras, riteņbraukšanai.

Jautāta par novērtējumu un apbalvojumiem:

Līdz šim nav saņemti nekādi apbalvojumi, taču lielākais gandarījums, ka mūsu stāstu vai sižetu varoņi ir kļuvuši atpazīstami un par saviem darbiem saņēmuši apbalvojumus.

Vadās no atziņas: Ar smaidu pa dzīvi un prieku par katru dienu!    &

devider

D - alfabēts