M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

FERSTERS Žanis – kalējs, K a l v e n e s vēsturisko norišu pēddzinis un hronikas rakstītājs kopš 1950.

1915.04.06.Mazgramzdā - 2003.22.11. K a l v e n ē. Apbedīts Kalvenes Ķīburu kapos.

Senči dzimuši un dzīvojuši K a l v e n ē, bet pats nācis pasaulē Mazgramzdas muižas kalpu mājā. Kalējs trešajā paaudzē. Pamatizglītība. Jaunībā piedalījies pašdarbības pulciņos, spēlējis teātri. Strādājis par kalēju, ieroču meistaru, ugunsdzēsēju, kuļmašīnas mašīnistu, grāmatvedi skolā, bijis ceļu strādnieks un greidera vadītājs, arī K a l v e n e s ciema izpildkomitejas priekšsēdētājs (1968 – 76). Apmēram 50 gadus vācis materiālus par K a l v e n e s senatni, tagadnes norisēm, sadzīvi un dabu. Pētījis Kalvenes nereģistrētās senvietas, pierakstījis visādus interesantus stāstus par cilvēkiem, viņu likteņiem, mājām, kuru sen vairs nav. Publicējies laikrakstos un žurnālos. Uzrakstījis Teiku par Vārtājas augšteces meža ieloku, Teiku par Ilziku, Leģendu par veco Švāleni, Pa aizmirstām kara takām u.c. Vairākus apjomīgus darbus nodevis Kultūras fonda arhīvam.

Latvijas Republikas 80-tajā gadadienā kā aktīvs sabiedrisks darbinieks apbalvots ar Atzinības rakstu.   &, SR

devider

F - alfabēts