M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

GERTNERS Ādams – baptistu darba celmlauzis Latvijā – pirmais latviešu baptistu sludinātājs, mācītājs un bīskaps, ikdienas darbā – drēbnieks/skroderis.

1829.06.07. Planīcā – 1875.04.09. Veldā. Apbedīts Embūtes pag. Veldas kapos.

1857 iesācis vadīt dievvārdu sapulces. Nācis saskarē ar patiesības ceļa meklētājiem Užavā, ar vācu baptistiem Grobiņā. Bībelīgi pagremdēts 1860.02.09. Mēmelē (pirmā Mēmeles brauciena dalībnieks). 1861 Mēmeles draudze devusi viņam sludinātāja tiesības. Viņš izdarīja baptistu pirmo bībelīgās pagremdes darbu Latvijā, 1861.22.09.Ziru upē pagremdējot 72 personas. Pirmais ordinētais baptistu mācītājs Latvijā, ordinēts Mēmeles draudzē (1866). Kalpojis draudzēs: Kuldīgā (1866 – 68), Sakā (1868 – 75), A i z p u t ē (1869 -74). (Kad 1869 Aizputē tikusi organizēta baptistu draudze, pirmie dievkalpojumi notikuši vairs neesošā ēkā Kuldīgas ielas galā – labajā pusē – Nr.28 – necilas vienstāvu koka ēkas jumta istabā, tagad Kuldīgas un Ceriņu ielas stūrī.). Bijis Kurzemes draudžu bīskaps (1866 – 74), amatu nolicis slimības dēļ. Līdz 1866 vairākkārt ticis apcietināts un turēts cietumā, 1864 – 66 dzīvojis Kuldīgā mājas arestā. Kaut vajāts, neatlaidīgi veicis viņam uzticēto sludinātāja, mācītāja un bīskapa darbu. Dažkārt vienā reizē pagremdējis daudz cilvēku: 1863 Užavā 70 cilvēku, 1864 Sakā – 30, 1865 Užavā – 21, 1866 Tadaiķos 30. 1867.06.07. izdarījis pirmo bībelīgās pagremdes darbu Rīgā, pagremdējot 3 cilvēkus.

1912., atzīmējot draudžu pastāvēšanas 50 gadu jubileju, 26.jūnijā Veldas kapos atklāts pieminekli. 1975.15.07. A i z p u t e s draudzē noticis Brālības dievkalpojums, ko vadījis mācītājs Andrejs Šterns, atzīmējot Ādama Gertnera 150. dzimšanas dienu. Svētrunu sacījis sludinātājs J.Balodis un mācītājs Ž.Ludviks. Piemiņas brīži viņa atdusas vietā notikuši vairākkārt (1985, 1995 u.c.). Piemiņa vairākkārt godināta arī latviešu baptistu draudzēs ASV un Brazīlijā.   BV, &

devider

G - alfabēts