M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

HEINE Johans (Heyne Johann Philipp) – ārsts.

1779.30.06. Kēnigsbergā Prūsijā – 1808.12.03. Jelgavā

Studējis medicīnu Jēnā (1793) un kopš 1796   A i z p u t e s apriņķa ārsts. Lai kļūtu par Dr. med., 1798 kārtojis eksāmenus, bet nav nokārtojis (izkritis) un 1799 atstājis ārsta dienestu (1796 – 99) Aizputē. Devies uz Pēterburgu, kur atkārtoti kārtojis ārsta eksāmenus. 1800 ieguvis ārsta tiesības un otrreiz kļuvis par Piltenes apriņķa ārstu ar apmešanās vietu A i z p u t ē (1800 – 07). 1807 kā apriņķa ārsts pārcelts uz Jelgavu, nonācis tur 1808 februārī, bet jau tā paša 1808 gada 12. martā miris.

Aizputē laikā no 1804 līdz 1807 dzimuši viņa 4 bērni – 3 dēli un meita.    KM

devider

H - alfabēts