M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

IVANOVA Ņina – Domes kancelejas vadītāja.

Dzimusi 1952.04.06. Novosibirskā Krievijā. Absolvējusi Maskavas valsts kultūras un mākslas universitāti (1975), Rīgas juridisko koledžu (2003). Latvijā, konkrēti A i z p u t ē, dzīvo no 1974.

Darba vietas: A i z p u t e s MFR Kurzeme, Aizputes pilsētas bibliotēka. No 1981 – darbs Aizputes pilsētas pārvaldē: pilsētas izpildkomitejas locekle, izpildkomitejas sekretāre un pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Pēc novada izveidošanas (2009) – A i z p u t e s novada domes Kancelejas vadītāja un novada Dzimtsarakstu nodaļas (no 2010) vadītāja (veic novada iedzīvotāju dzimšanas, miršanas un laulību reģistrāciju un pilda citus pienākumus saskaņā ar Civilstāvokļa likumu.).

Būdama domes Kancelejas vadītāja, organizē dokumentu kustību, uzskaiti un kontroli, organizē konkursus uz vakantajiem amatiem, veic ar to rīkošanu saistīto organizatorisko darbu; organizē domes, tās komiteju un komisiju darba plānošanu, sagatavo domes dokumentu projektus; sagatavo novada domes lietu nomenklatūru, pieņem un saglabā domes arhīvā pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamās lietas; apkopo un saglabā ar domes līdzdalību veidotus iespieddarbus, audio un video produkciju. Ilgus gadus koordinē, vada un organizē vēlēšanas un tautas nobalsošanu novadā.

Intereses – ceļojumi, literatūra, peldēšana.

Ģimenē izaudzināti dēls un meita.  

Pensionējusies un pārcēlusies dzīvot Rīgā pie meitas.

&

devider

I - alfabēts