M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

KIRŠENTĀLS Oļģerts – ārsts-ķirurgs.

Dzimis 1924 vai 1925. Iespējams – bijis iesaukts Latviešu leģionā, bijis feldšeris armijā (Tas vēlāk traucējis kāpt pa karjeras kāpnēm). Studējis Rīgas Medicīnas institūtā (1960 – 66). A i z p u t ē ieradies 1966 un par ķirurgu, vēlāk arī Aizputes slimnīcas galveno ārstu nostrādājis apm. 6 gadus (~ 1971). (A i z p u t e s ķirurgi no 1945: Aivars > Pīrs > Purmalis > Kiršentāls > Niedols > Leja > Lidovskis). Enerģisks. Daudz ko nozīmīgu A i z p u t ē paveicis: 1) izveidojis anastēzijas dienestu; bijis te pirmais anesteziologs, 2) noorganizējis 2 mēnešu ilgas sanitāru apmācības; 3) uz vietējo ārstu kadru bāzes izveidojis pie slimnīcas medmāsu skolu (mācījušās Sudmale Inta, Lūsēna Dzintra, Vilhelmsone Rita u.c.). Viņa laikā darbā uz Aizputi atnākuši daudz jaunu ārstu. No Aizputes aizgājis uz Rīgu. Ārsts Narkoloģijas dispanserā, vēlāk galvenais ārsts.   & (MP)

devider

K - alfabēts