M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

KRONBERGA Dzintra (Bīmane) – kultūras darbiniece.

Dzimusi 1943.06.09. Jelgavā. Mācījusies A p r i ķ u 8-gad. skolā, A i z p u t e s vidusskolā (beigusi 1962). Divus kursus studējusi Liepājas Pedagoģiskajā institūtā, fakultātē, kur sagatavo 1. – 4. klašu skolotājus.

Darba gaitas sākusi Kuldīgas raj. Sieksātes pamatskolā, kur strādājusi par pionieru vadītāju, vēstures un ģeogrāfijas skolotāju. No 1966 savu dzīvi saistījusi ar A i z p u t i. Neilgu laiku metodiķe-konsultante pilsēts Kultūras namā, tad strādājusi A i z p u t e s pilsētas izpildkomitejas Kara uzskaites galdā (no tā laika atceras, kā palīdzējusi jauniem puišiem izvairīties no iesaukšanas doties karot uz Afganistānu vai piedalīties 1986 pavasarī notikušajā Černobiļas katastrofas seku likvidēšanā). Un tad nācis darba piedāvājums – uzņemties MFR Kurzeme kluba vadītājas pienākumus, ko izteicis toreizējais rūpnīcas direktors (Andrejs Kuļikovskis). Iedrošinājusies sākt, un 19 šajā darbā aizvadītie gadi – skaistākais un piepildītākais laiks mūžā.

Atradusi domubiedrus, atbalstītājus, ar kuriem kopā izveidojusi rūpnīcas klubu gan vizuāli, gan saturiski par tādu, kas paticis pašai un pilsētai un kas ieņēmis nozīmīgu vietu pilsētā, kļuvis par asi, ap kuru griezusies daudzpusīga kultūras dzīve Aizputē. Radies koris, mūziķu grupas. Mūsdienās plaši pazīstamais tautisko deju kolektīvs Kurzemnieks savu pajumti atradis šai klubā. Vienu mākslas izstādi nomainījusi cita. Rīkotas plašas floristikas izstādes, ikgadējās Dzejas dienas un tikšanās ar vārda māksliniekiem, 1. aprīļa joku diena, gadskārtu svētki Ziemsvētkos un Lieldienās (te pirmoreiz Aizputes vēsturē noticis visu draudžu Ziemsvētku koncerts). Darboties sācis pusaudžu klubiņš. Uzņēmumu darbinieku balles. Saturīgi atpūtas vakari, kas bieži ilguši līdz rīta gaismai. Klubam bija izveidojušās savas tradīcijas. Tā notiek, ja darbā ieliek sevi visu. Vadītāja: Ja es daru darbu, tad es to daru no sirds. Vidusceļa man nav. Tā ir mana personīgā dzīve un tā norit darbā. Es neprotu citādāk.

Vairākkārt celta kvalifikācija, apmeklēti kursi, iegūti sertifikāti kultūras jomā. Jaunākie: E.Melngaiļa Tautas mākslas centrā (1996.25. – 29.11.), Kultūras ministrijas Kultūras menedžments (2001.04.12. – 2002.18.04.)

Vaļasprieki – teātra izrāžu apmeklēšana, iespēju robežās – dārza darbi. Dzīves moto: Esi labsirdīga!

Apbalvojumi: Barikāžu dalībnieka piemiņas zīme (1991), Aizputes pilsētas domes Pateicības raksts par izstādes Zeme, debess, ūdens organizēšanu Aizputē (1999), par kultūras darba organizēšanu pilsētā un personīgo ieguldījumu mākslinieciskās pašdarbības attīstībā. Ierakstīta Aizputes pilsētas Goda grāmatā, piemiņas balva – rokas pulkstenis (1998) u.c.   &

devider

K - alfabēts