M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

LĪVENS Viktors (Lieven Victor) - rūpnieks.

1841.18.06. A i z p u t ē – 1910.27.08. Rīgā

A i z p u t e s pilsētas ārsta Samuela Līvena un viņa sievas Betijas dēls. Ģimnāzija Jelgavā (1855 – 59), studijas Tērbatā (1860 un 1863 – 65). Mājskolotājs Krievijā (1861 – 62). Studējis Berlīnē u.c. (1865 -66). 1865 Dr. phil. Kopš 1867 dibinājis un bijis direktors pirmajām portlandcementa fabrikām dažādās Krievijas vietās (Kundā – Igaunijā, Podoļskā, Novorosijskā u.c.). Dzīvojis Tērbatā (1880 – 90), savā muižā (1890 – 98), kopš 1898 Rīgā. Bijis direkcijas loceklis daudzās rūpniecības padomēs, pilsētas deputāts, laikraksta Duena Zeitung izdevējs un veicis vēl daudz kā cita. Precējies ar Mariju Šeleri (Marie Schoeler).   HH

devider

L - alfabēts