M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

Manteifels Kārlis Vilhelms (Manteuffel gen. Szoege Karl Wilhelm) – K a z d a n g a s un apkārtējo muižu, arī Pērbones, Kalvenes, Remesu, Pasta Drogas īpašnieks.

1872.08.07. Gaiķos – 1946. vai 1948.

Karla Georga M. dēls. Dr.phil. Piedalījies krievu – japāņu karā. No 1906 līdz 1915 A i z p u t e s apriņķa maršals, Valtaiķu baznīcas patronāts (aizbildnis), bet tad izsūtīts uz Sibīriju kā politiski neuzticams. (Viņa vietā nācis Kārļa Vilhelma Georga dēls Pauls Heinrihs Nikolaus M. (1869 – 1923)).

Manteifeļu dzimtas īpašumā K a z d a n g a u.c. apkārtējās muižas bijušas 13 paaudzēs (1533 – 1923), pieredzot 16 īpašniekus. Pils izskata un interjera uzlabošanā un bagātināšanā sevišķi daudz darījuši 2 pēdējie īpašnieki – Karls Vilhelms Georgs fon Manteifels un viņa dēls Karls Georgs. Sociālā protesta rosinātais naids Piektā gadā iznīcināja 400 gados uzkrātās vērtības. Bet šejieniešiem bija labāk nekā citviet Latvijā, saka ZA prezidents Ojārs Spārītis. Kazdangā varēja lepoties ar nodrošinātiem dzīves apstākļiem saviem dienesta ļaudīm. Bija tautas bibliotēka, slimnīca, 1786 gadā celtā draudzes skola. Kazdangas muižnieku viesmīlību, laipnību un gādību izmantojuši gleznotāji J.Valters , V.Purvītis, līdz 1905 vai ik sezonas pa mēnesim pavadot muižā, gleznojot šo Vidzemes Šveicei līdzīgo apkārtni. Leišu mākslinieks Petrs Kalpaka pie fon Manteifeļiem nodzīvoja vairāk nekā gadu bez rūpēm un raizēm. Pēc J.Valtera un V.Purvīša praktiskajiem padomiem gaumīgi iekārtota gan slimnīca, gan tējas paviljons. V.Purvītis izstrādājis mēbeļu skices, zīmējis piemiņas medaļas metus 1904.10.oktobrī par godu Karla Vilhelma f. M. pārnākšanai no krievu – japāņu kara. Medaļa pasniegta ievērojamākajiem muižas un pagasta ļaudīm.   Mant, Kk

devider

M - alfabēts