M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

PĪRA Baiba - keramikas un stikla restauratore.

Dzimusi 1957.26.03. A i z p u t ē ārstu ģimenē. Beigusi Liepājas LMV Keramikas nodaļu (1976), LMA Mākslas vēstures un teorijas nod. (1992), diplomdarbs – T.Uldriķa dzīve un daiļrade (vad. R.Bēms). Keramikas restauratores pamatus apguvusi M.Baņkieres vadībā, stažējusies VRZPI Maskavā (1984), KPFSR Starpapgabalu Zinātniski mākslinieciskajā Restaurācijas pārvaldē Ļeņingradā (1979, 1980, 1981), Meisenes porcelāna restaurācijas darbnīcā Vācijā (1997), PSRS KM AR 3.kategorijas keramikas restaurāc. (1981), Latvijas valsts meistara kvalifikācija (1993). Latvijas Restauratoru biedrības biedre (kops 1995).

Sekretāre VMM (1976 – 77), restauratore Rundāles PM (1977 – 85), Latvijas KM ZRP (1985 – 87), LVM restauratore (1987 – 97). Restaurējusi ap 150 fajansa, māla, porcelāna vāzes, krūzes, figūras, krāsns podiņus no Rundāles MP interjeriem, LVM, AMM un privātiem krājumiem. Nozīmīgākie darbi: divu vāžu rekonstrukcija (Ķīna, Zaļā ģimene, 1977 – 78); košpo (Ķīna,1982), vāze (Nīderlande, 1987), bļoda (Ķīna, Zaļā ģimene, 1987), svečturis (Meisene, Vācija; visi no 18.gs.), 1998). Izstādēs: Baltijas restauratoru darbu izstāde Rīgā (1987), Muzeju vērtību restaurācija PSRS Maskavā (1985), Atdzimšana nākotnei Rīgā (1998). Līdzautore kataloga Rundāles PM jaunieguvumi sastādīšanā (1985).   M IV

devider

P - alfabēts