M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

ROZENBAHA Austra Intabrīvmāksliniece.

Dzimusi 1931.01.10. Bauskas apr. Zālītes pag. Liepājas pusē – Vecpils pagastā no 1938, A i z p u t ē – no 1950.

Mācījusies Vecpils 8-gad. skolā, Grobiņas vidusskolā, apmeklējusi A i z p u t e s neklātienes konsultācijas punktu.

Dzīvē nācies veikt dažādus maizes darbus – Tautas nama vadītāja Vecpilī, instruktore A i z p u t e s raj. komjaunatnes komitejā, bibliotekāre (Aizputes kūdras fabrikā), noliktavas pārzine, meistare, tehnoloģe (MFR Kurzeme). Darbs savienots arī ar dažādiem sabiedriskiem pienākumiem gan vēlētos amatos, gan mākslinieciskajā pašdarbībā.

Interese jau kopš skolas gadiem par mākslu, kam atdoti vaļas brīži mūža garumā. Gleznošanai pievērsusies jau jaunībā - sākumā tapuši akvareļi, vēlāk eļļas gleznas. Ilgus gadus veidojusi smalkas ādas kolāžas. Idejas smēlusi dabā. Vaļasprieks pieder arī koka suvenīriem un floristikai.

Viņas māksliniecisko prasmi pratuši novērtēt arī apkārtējie un iespēju robežās sekmējuši to attīstību. Tā MFR Kurzeme direktors (V.Bloks) devis iespēju apmeklēt mākslas izstādes Rīgā, sagatavošanas kursus Mākslas akadēmijā. (Par studijām nevarējis būt ne runas, jo bija ģimene. Auga 3 dēli).

Kaut darbi krājās, piedalīties izstādēs varēja, tikai sākoties Atmodai, jo padomju laikā bez papīriem tas nebija iespējams. Izstādes bijušas vairākos mākslas salonos Liepājā (Centra galerijā, Ten, Saule) un ar to starpniecību darbi nonākuši Krievijā, Kanādā, pat Venecuēlā. Tie bijuši skatāmi Kuldīgā, Ventspils Amatu mājā, kā arī Ventspils rajona tādās vietās kā Puzē, Ancē u.c. 80. dzīves jubilejas sakarā izstāde Atspulgi bijusi A i z p u t e s novadpētniecības muzejā (2011. okt.). Tajā skatītāji varēja aplūkot darbus no ādas un dabiskiem materiāliem, kas tapuši pēdējo pāris gadu laikā, kā arī nelielu daļu agrāk radīto eļļas gleznu.

Otrs vaļasprieks saistīts ar rakstīto vārdu. Publikācijas Liepājas literātu un radošo mūziķu kluba žurnālā Helikons (no 2013).

Dzīvē vadās no atziņas: Kaut meži un galotnes pilni ar vētrām, mēs medu vācam no saules mētrām! Dzīvesdraugs – mākslinieks Zigmunds Belevičs.   &

devider

R - alfabēts