M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

SEĻIVANOVA Vera (Mužicka) – augstskolas mācībspēks.

Dzimusi1932.10.04. jaunsaimnieku ģimenē Pampāļu Mārtiņos.

Pirmo izglītību ieguvusi Pampāļos, no 4. klases A i z p u t e s 7-gad. skolā (Tur es, izrādās, uzreiz kļuvu par teicamnieci.), ko beigusi 1950. Ļoti aktīva, enerģiska pioniere. 1954 absolvējusi vidusskolu, 1958 Liepājas Pedagoģisko institūtu, iegūstot latviešu val. un literatūras skolotāja kvalifikāciju, 1965 Novosibirskas Augstāko partijas skolu. 1971 – 75 studējusi LVU neklātienes aspirantūrā. Filozofijas zinātņu kandidāte. 1969 – 70 Liepājas Pedagoģiskā institūta Marksisma – ļeņinisma katedras mācību spēks. 1977 – 84 Pamatskolas pedagoģijas un metodikas fak. dekāne. 1984 – 91 Marksisma – ļeņinisma/Sabiedrisko zinātņu katedras vadītāja. Pētījumi socioloģijā, 47 publikācijas. 1970 – 90 Liepājas zinātniskās biedrības priekšsēdētāja. 1975, 1986 Latvijas PSR Augstākās Padomes prezidija Goda raksti u.c. padomju varas atzinības apliecinājumi.

Viņas kādreizējā studente (Anita Studente) 2014 gada rudenī atcerējās: Pasniedzēju Veru Seļivanovu saucām par staigājošu enciklopēdiju. Vienreizēja atmiņa! Jebkurā grupā un jebkurā laikā vajadzēja pateikt, kur apstājāmies, lai lekcija uzreiz turpinātos. Apveltīta ar brīnišķīgu talantu aizraut ikvienu, teikumi un spriedumi konkrēti, lietišķi, nekā lieka un nevajadzīga. Ja kāds bija apmeklējis visas viņas vadītās lekcijas, tad piezīmes bija zelta vērtē.   LBV, KL

devider

S - alfabēts