M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

SĪLIS Marģers – inženieris – mehāniķis, pedagogs.

1955.08.03. Madonas raj. Cesvainē – 2015.01.02. Aizputes novada Cīravā. Apbedīts Cīravas kapos.

Mācījies Ļaudonas vidusskolā, studējis Jelgavā LLA Mehanizācijas fak. Specialitāte – inženieris-mehāniķis.

Pēc augstskolas beigšanas neilgu laiku strādājis Stučkas (Aizkraukles) raj. kolhozā Selga. Bet no 1979 novembra dzīve un darbs 35 gadus bijis saistīts ar Cīravu. Pasniedzējs C ī r a v a s 6. LPTV. No 1983 C ī r a v a s Profesionālās vidusskolas direktora vietnieks mācību darbā.

Prasīgs, atbildīgs par uzticētajiem pienākumiem. Ideju ģenerators, kas ar savām idejām spējis aizraut līdzi arī darba biedrus. Klēģi viņu raksturo kā iedvesmotāju, dzirksteli, kas spējusi aizdedzināt. Sekmējis skolas attīstību, pratis ieviest tās dzīvē visdažādākos jauninājumus. Aktīvi līdzdarbojies skolas ikdienas un svētku notikumos, fotografējis un videofilmās ietvēris skolas vēsturi. Raksturīga pasaules izzināšanas tieksme. Piemitis ceļotāja gars. Rūpīgi izplānojis skolotāju kolektīva vasaras ekskursiju maršrutus ar interesantiem galamērķiem un apskates objektiem. Kopis bites.

Dzīvesbiedre- skolotāja. Ģimenē izaudzinātas 2 meitas un dēls.

Darbabiedri: kaut viņa ražīgie darba gadi aizritējuši Kurzemē, sirds piederēja dzimtajai Vidzemei. Turp viņu aicināja rūpes par dzimtas īpašumu, ar kuru saistījās sapnis, ka tad, kad pienāks pensija… Smagas slimības pieveikts, no dzīves aizgāja, nesagaidījis savu sešdesmito gadskārtu.   KV, KL

devider

S - alfabēts