M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

ŠMITE Dace (Lēvalde) – pedagoģe.

Dzimusi 1950.02.05. Vērgalē, no kurienes ģimene pārcēlusies uz dzīvi Liepājā (1961). Beigusi Liepājas 6.vidusskolu, studējusi V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūtā Matemātikas fak. Absolvē 1973 un iegūst matemātikas skolotājas diplomu. Profesionālā maģistra grāds (2014).

Pirmā un vienīgā darbavieta A i z p u t e s vidusskola (no 1973). Māca matemātiku vecākajās klasēs.

Apbalvojumi: A i z p u t e s pilsētas domes Goda raksts un rokas pulkstenis (1997) par pašaizliedzīgu darbu jaunatnes audzināšanā; A/S Swedbank Pateicības raksts un portatīvais dators par ieguldīto darbu matemātikas mācīšanā (2008); LR Izglītības un zinātnes ministrijas Goda diploms un rokas pulkstenis par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību vispārējā izglītībā (2010).

Brīvais laiks veltīts ģimenei (izaudzināti 3 dēli), sportam, ceļošanai, dārza darbiem, zīmēšanai un gleznošanai.   &

devider

S - alfabēts