M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

AUSMANIS Armands – mākslinieks, pedagogs.

Dzimis 1955.26.10. Pāvilostā. Mācījies Pāvilostas pamatskolā (1963 – 71). Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolā apguvis dzintara un metāla apstrādi (1971 – 75). Pēc beigšanas uzaicināts strādāt A i z p u t ē, MFR Kurzeme par mākslinieku-noformētāju. Darba gaitas uzsācis jau 1975.gada augustā, bet tā paša gada rudenī uz diviem gadiem iesaukts obligātajā karadienestā (1975 – 77). Pēc armijas darbs turpināts iepriekšējā darba vietā.

No 1991 augusta metālapstrādes pedagogs jaunatvērtajā A i z p u t e s Mākslas skolā (Sākumā nodarbības notikušas MFR mācību klasē). No 1997 – šīs skolas direktors, kā arī metāl- un kokapstrādes pasniedzējs.

Viņa - mākslinieka rokraksts redzams daudzviet pilsētā: darinājis Aizputes ceļinieka zāles dekoru, MFR Kurzeme zāles griestu lampu, izkārtnes daudziem uzņēmumiem, iestādēm, individuālajiem pasūtītājiem. Pēc viņa skicēm tapuši metālkalumi, kas atdzīvina un dara krāšņākas pilsētas ielas (skatāmas Ordeņa pils pakājē Liepājas ielā, arī Pasta, Atmodas ielās un citviet).

Jau kopš zēna gadiem pievērsies fotomākslai. Bijis Liepājas fotostudijas biedrs. Fotoizstādes A i z p u t ē, Pāvilostā (2013). Izaudzinātas trīs meitas.

Piešķirts A i z p u t e s novada domes Goda raksts (2017.18.11.) par ieguldījumu Aizputes pilsētas vides objektu izveidē un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanu.

&

devider

A - alfabēts