M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

ĀBELE Artis – mūzikas skolotājs, kora diriģents, muzikants saviesīgos pasākumos.

Dzim. 1966.30.12. K a z d a n g ā.

Mācījies K a z d a n g a s pamatskolā, A i z p u t e s bērnu mūzikas skolā. Savu dzīvi nebija domājis saistīt ar mūziku. Bērnības sapnis – kļūt par vilciena vadītāju. Vienu gadu mācījies Aizputes vidusskolā. Bet tad iestājies Emīla Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā trompetes klasē, ko arī beidzis. Neklātienē pabeigta Liepājas Pedagoģijas akadēmijas mūzikas katedra. Kopš 1989. saistīts ar C ī r a v u. Tā ir dzīves un darba vieta.

Pēc mūzikas skolas beigšanas sācis strādāt C ī r a v a s Profesionālajā vidusskolā. Tur nodibinājis jauniešu ansambli, ar kuru gūta uzvara TV konkursā Ko tu proti?, vēlāk izveidots pirmais jauniešu jauktais koris, kas piedalījies Zemkopības ministrijai pakļautajos lauksaimniecības skolu Dziesmu svētkos. Vairākus gadus bijis šo svētku virsdiriģents. Par to ieguvis balvu – braucienu uz Turciju. Arī pašam kora mūzika vistuvākā.

Kopš 18 gadu vecuma muzicē dažādos saviesīgos pasākumos. Sākumā tas – vaļasprieks, vēlāk – maizes darbs, jo – kā pats saka – ar skolotāja un diriģenta algu iztikt nevar. Sākumā spēlējuši vairāki kopā, pēc tam to dara viens. Apguvis dažādus mūzikas instrumentus. Sarīkojumā noorganizē arī kādu atrakciju, joku. Pieprasījums pēc sarīkojumiem – pietiekams. Dziesmas izpilda latviski, krieviski, angliski. Mūzika pavērusi iespēju ceļot un iepazīt citas zemes. Kādu laiku muzicējis Ziemeļīrijā, pie reizes pārbaudot arī savas valodu zināšanas.

Brīvo laiku pavada, lasot grāmatas (tuvi Viļa Lāča, Žila Verna darbi) vai rosoties dārziņā. Līdzeklis pret grūtībām – labs humors, ko vērš gan pret sevi, gan citiem. KL

devider

A - alfabēts