M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

BĀDERS Jānis Liepājas rajona pirmais revolucionārs.

~ 1846. Dunalkas Desās – 1909.16.11. Algaču cietuma slimnīcā.

Desu māju rentnieka dēls, dažas ziemas apmeklējis skolu. Apsūdzēts kādas Dunalkas baronam Kārlim fon Firksam piesūtītas vēstules lietā. (Mēs no Dunalkas nākam simts trīsdesmit kalpu pie Jums žēloties un savu grūtumu izsūdzēt, jo svētdienas mums pašiem nemaz nav, …par skolu mēs arī sūdzam…, mēs lūdzam žēlastību…) Uzskatīts par pastāvošās iekārtas pretinieku. Notiesāts uz vairākiem gadiem katorgā, izsūtīts uz Sibīriju. Uz sprieduma pasludināšanu A i z p u t ē saziņoti ļaudis no apkārtējiem pagastiem. Viņam pusei galvas nodzīti mati, pats iesēdināts melnajos soda ratos, vests uz pilsētas laukumu. Ar tāpeli kaklā sēdējis Kauna ratos, rādīts ļaudīm. Mācītājs braucis pa priekšu. Laukumā pie karātavu staba nolasīts spriedums.

Pēc soda izciešanas dažus gadus dzīvojis Rīgā, pēc tam C ī r a v a s pagastā. Bijis laukstrādnieks. Viņu satrauca muižas kalpu grūtais liktenis, viņš gribēja cīnīties pret varmācību. 1905 ievēlēts par Cīravas pagasta rīcības komitejas priekšsēdētāju. 1906 pagaidu kara tiesa notiesāja grupu cilvēku par dzelzceļa līnijas bojāšanu starp Aizputi un Liepāju Cīravas pagasta robežās. Bāderam piesprieda 6 gadus katorgā. 1907.25.02. nosūtīja uz Butirku cietumu Maskavā, 1909.24.04. – uz Ņerčinskas katorgu. Miris ar plaušu tuberkulozi un zarnu kataru. GL

devider

B - alfabēts