M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

BALODIS Jānis – garīdznieks, pašvaldības darbinieks.

Dzimis 1967.30.05. A i z p u t ē. Audzis kristīgā ģimenē. Mācījies Aizputes vidusskolā (1974 – 85) un arī Aizputes mūzikas skolā (1976 – 82). Darba gaitas sācis MFR Kurzeme (1985). Studējis teoloģiju Latvijas baptistu draudžu savienības Teoloģijas seminārā (1988 – 94), kur ieguvis vidējo teoloģisko izglītību.

Paralēli ikdienas darbam kalpojis par mācītāju Valdemārpils – Ārlavas (1993 – 99) un Dundagas (1999 – 2001) baptistu draudzēs. Kopš 2001 ir  A i z p u t e s baptistu draudzes mācītājs. No 2013. studē Kristīgajā vadības koledžā.

Iesaistījies arī pašvaldību darbā, veikdams deputāta pienākumus, īsu laiku jau Dundagā, bet, kad 2009 izveidoja Aizputes novadu, tika ievēlēts jaunizveidotajā novada domē, kur ar labiem panākumiem vada Kultūras un tūrisma komiteju līdz 2017.01.07. Idejas autors 2013. gadā aizsāktai tradīcijai Atvērto baznīcu diena Aizputes novadā, kurā iedzīvotāji var iepazīties ar dievnamu kultūrvēsturiskajām un mākslas vērtībām, uzzināt par kristīgo draudžu dzīvi, apmeklējot Aizputes Sv. Jāņa evaņģēliski luterisko, Septītās dienas adventistu, katoļu, baptistu, Vasarsvētku draudzes un Cīravas baznīcas. 2014.gadā arī Kuldīgas raj. Valtaiķu un Snēpeles dievnamus (tajos kalpo Aizputes ev. lut. draudzes mācītājs).

Interesē grāmatas, īpaši par Latvijas vēsturi.

&

devider

B - alfabēts