M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

BALODE Ruta mediķe, fizioterapeite.

Dzimusi 1971.20.o7. A i z p u t ē, ģimenē, kurā vēl izauguši 4 brāļi.

Izglītības gaitas sāktas A i z p u t e s vidusskolā (1978 – 86), turpinātas Liepājas medicīnas skolā (1986 – 89). Iegūta kvalifikācija – medicīnas māsa. Tad izglītības turpināšanā uz laiku iestājies pārtraukums.

Jau mācīdamās medicīnas skolā, 15 gadu vecumā vasaras brīvlaikā sākusi strādāt Aizputes zonālajā slimnīcā par sanitāres palīdzi, vēlāk (1989 – 95) par medicīnas māsu Bērnu, pēc tam Terapijas nodaļā līdz laikam, kad nolēmusi izglītību turpināt.

Studējusi Latvijas Medicīnas akadēmijā/Rīgas Stradiņa universitātē (LMA/RSU) Rehabilitācijas fakultātē (1995 – 99). Fizioterapeits, bakalaura grāds veselības aprūpē. Sekojušas mācības RSU maģistrantūrā (2006 – 08) un maģistra grāds veselības aprūpē, apakšnozare – fizioterapija.

Darba gaitas atsākusi, būdama fizioterapeite Vidzemes novada rehabilitācijas centrā Līgatne (1999 – 2011), paralēli strādājot arī Siguldas Veselības centrā (2002 – 04) un par stundu pasniedzēju RSU (no 2003). Ir RSU Rehabilitācijas fak. Rehabilitācijas katedras fizioterapijas stundu programmas asistente (no 2008).

Kopā ar kolēģi atvērusi (2010) savu privātpraksi fizioterapijā Rīgā – SIA Laba prakse, kur darbojas kā fizioterapeite, organizē arī apmācību speciālistiem, kurā var apmainīties domām un pieredzē.

Par to, kā strādāts, liecina apbalvojums Gada balva medicīnā 2009 nominācijā Gada balva medicīnā rehabilitācijas speciālistam. - R.Balode: Man šis apbalvojums ir nozīmīgs, jo tas bija tikai un vienīgi pacientu balsojums par speciālistu. Lai arī ikdienā saņemam šos PALDIES, bet šāds vērtējums iespējams tikai vienreiz.

Ar Aizputi saites nav pārtrūkušas – šai pusē vecāki, Aizputē brālis Jānis, Aizputes baptistu draudzes mācītājs, Aizputes novada domes deputāts.   &

devider

B - alfabēts