M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

BLUMBERGS Ādams – notārs.

1848.24.11. Bārtas kroņa muižā – 1931. janvārī Liepājā.

Beidzis Liepājas ģimnāziju. Studējis Tērbatas universitātes Juridiskajā fakultātē (1871 – 74), tiesību kandidāts. No 1874 piesēdētājs Liepājas pilsētas maģistrāta dienestā, iecelts par protokolistu A i z p u t e s virspilskunga tiesā. 1875 piešķirts kolēģijas sekretāra civildienesta rangs. 1982.26.05. iecelts par Liepājas publisko notāru. No 1889 Liepājas apgabaltiesas notārs. 1894 apsūdzēts par Liepājas nama vērtību sedzošu obligāciju pārdošanu privātpersonai, apzinoties minēto obligāciju bezvērtīgumu. Savu vainu atzinis, rīcību pamatojot ar finansiāla rakstura grūtībām. 1895.01.01. atbrīvots no amata pēc paša lūguma (patiesībā sakarā ar iepriekšminēto pārkāpumu). Bijis Liepājas bāriņtiesas priekšsēdētājs, darbojies vietējā krājkasē.

Apbalvots ar Krievijas Svētās Annas ordeņa III šķiru.   LN

devider

B - alfabēts