M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

BLŪMENTĀLS Johans Heinrihs (Blumenthal Johann Heinrich) – ārsts.

1734.02.09. Jelgavā – 1804.24.03. A i z p u t ē

Jelgavas konditora dēls. No 1752 augusta studējis teoloģiju Rostokā, no 1754 Jēnā. 1755 atgriezies Kurzemē un 14 gadus bijis mājskolotājs dažādu muižnieku mājās. Tad praktizējis kā mācītājs Bauskā, taču par mācītāju nekļuvis, jo nav sevī jutis tādu garīgu aicinājumu. Devies uz Vāciju, kur studējis medicīnu. Papildinājies Parīzē un Londonā. Dr. med. Leidenē. 1774 atkal atgriezies Kurzemē, dažus mēnešus strādājis Jelgavā , bet no 1775 līdz savai nāvei A i z p u t ē.

Precējies trīs reizes.

Viņa eļļā gleznots portrets atrodas Jelgavas muzejā.

Nav apbedīts kapsētā, bet dzīvās dabas vidū (par to raksta Ulrihs Šlipenbahs savā grāmatā Malerische Wanderungen durch Kurland, 1809, 326.lpp.). Atdusas vieta nav zināma. Tas, ka tā varētu būt Kuldīgas ielas 19 dārzā, ir tikai pieņēmums.

U.Šlipenbahs raksta, ka, viņam stāvot kādreizējā klostera vietā (Kuldīgas ielas galā), no kraujas malas paveras lielisks skats pāri Tebras lejai – uz veco ordeņa pili un jauno kungu māju, kokiem, dīķiem, atsevišķām ēkām. Un tad viņa acis apstājas pie jauniem kokiem apstādītas vietas, kas uzrunā viņa sirdi: tur atdusas medicīnas doktors Blūmentāls, miris 1804 gadā, Aizputē nodzīvojis vairāk par 20 gadiem un pazīstams kā nabagu labdaris, kurus viņš pacietīgi ārstējis, mīlējis. Tur apbedīts viņš, jo viņa atdusas vietu nedrīkst segt marmors, tai vajag atrasties viņam tuvās, skaistās dabas vidū.   &

devider

B - alfabēts