M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

BLŪMS Elmārs – fiziķis. Dr.h. fiz. (1992). Latvijas ZA akadēmiķis (1992), Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas aktīvais loceklis (1991). Ņujorkas ZA loceklis (1995).

Dzimis 1936.05.02. Liepājā. Beidzis A i z p u t e s vidusskolu (1954), LVU Fizikas un matemātikas fak. (1959). Latvijas ZA Fizikāli enerģētiskā institūta zinātniskais līdzstrādnieks (1959 – 70), kopš 1970 šā institūta (kopš 1997 LU Fizikas inst.) laboratorijas vadītājs, profesors (1983). Starpt. magnēt. šķidrumu komitejas loceklis (kopš 1986) un priekšsēdētājs (kopš 1998). Baltijas Siltuma un masas pārneses komitejas loceklis (kopš 1991). Starptautiskās asociācijas Hydromagnetic and Applications HYDROMAG padomes loceklis (kopš 1995) un viceprezidents (kopš 1999). Pētījis magnētisko lauku ietekmi uz siltuma un masas pārnesi elektrovadošos un magnetizējamos šķidrumos, daļiņu magnetoforēzi ferokoloidos un biol. suspensijās.

Publicējis ~ 220 zinātnisku darbu. 5 izgudrojumi.. Latvijas Fizikas biedrības valdes loceklis (1993 – 96), Vācijas Fizikas biedrības biedrs (1994), LPSR Nopelniem bagātais zina. darbinieks (1986).F.Candera prēmija (1971). Sorosa fonda – Latvija speciālā prēmija (1993). A.Humbolta Pētniecības balva (1999).

Darbi: Magnetic Fluids – Berlin, New York, 1977 (līdzautors), Heat and Mass Transfer in MHDFlows – Singapore, 1987 (līdzautors).   LE

devider

B - alfabēts