M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

BLŪMS Jānis – lauksaimnieks.

Dzimis 1927.27.01. Liepājā.

Absolvējis K a z d a n g a s lauksaimniecības tehnikumu (1949) kā jaunākais dārzkopis. Norīkots darbā Kuldīgas rajona kolhozā Uzvara par agronomu. Ievēlēts par priekšsēdētāju Saldus raj. kolhozā Jaunais komunārs (1951), kur nostrādājis 40 gadus, līdz kolhoza likvidācijai (1991), un padarījis to par vienu no pazīstamākajiem Latvijā. Tā centru Nīgrandē var apbrīnot par glītumu un sakārtotību. Savulaik cilvēki Jaunajā komunārā „lauzās iekšā”, jo dzīves standarts tajā bija ievērojami augstāks nekā vidēji citur Latvijā.

Bijis LPSR Augstākās Padomes deputāts (1985 – 89), darbojies Celtniecības un būvmateriālu komisijā. Personīgi ticies ar PSRS pārbūves sācēju Mihailu Gorbačovu. Būdams Augstākās Padomes deputāts, balsojis par valsts neatkarību.

Atjaunotajā Latvijā izveidotajā ciemā Kalni ir akurāti privātīpašumi, uzturētas dzīvokļu mājas, uzcelta baznīciņa, dekoratīvi stādījumi, plāksnītes ar norādēm par objektiem, strūklaka, veikaliņi, kafejnīca, skola un savulaik celtā liela nestandarta ēka -  kultūras namam un kolhoza vadībai. Nekas no tā nav pamests vai nolaists.

Cienot savu K a z d a n g a s tehnikuma klases audzinātāju Jāni Mežsētu, rūpējies, lai Kazdangas parkā, Rožu kalniņā tiktu viņam uzlikts piemiņas akmens (1984).

Atjaunotajā Latvijā par saviem līdzekļiem uzcēlis pieminekli savam tēvam virsleitnantam Paulim Blūmam, Latvijas brīvības cīņu dalībniekam, Lāčplēša ordeņa kavalierim, kurš gāja bojā 1941 novembrī Novosibirskas cietumā. Piemineklis atrodas Ventas krastā pie Lēnām, kur 1919.03.03. Kalpaka bataljons pa ledu pārcēlās pāri Ventai, lai sāktu Latvijas atbrīvošanas cīņas. Piemiņas zīme uzlikta par godu manam tēvam un visiem Latvijas patriotiem. Jānis Blūms – tā tur stāv rakstīts.

Saņēmis gandrīz visus padomju varas augstākos apbalvojumus: 2 Ļeņina ordeņus (pirmo 1958), Oktobra revolūcijas ordeni, Darba Sarkanā Karoga ordeni, Sociālistiskā Darba Varoņa zelta zvaigzni (1985). (No apmēram 4000 Kazdangas tehnikuma absolventiem tikai 2 saņēmuši šo augsto PSRS apbalvojumu – Jānis Blūms un 1949 gada absolvents – jaunākais agronoms, k/za Skrunda priekšsēdētājs Ernests Puķītis (1966).). LPSR Nopelniem bagātais lauksaimniecības darbinieks (1967). Triju Zvaigžņuordeņa IV šķira (2012). Saldus novada pirmais Goda pilsonis (2011) - par nozīmīgu ieguldījumu Saldus novada Nīgrandes pagasta attīstībā, par pašaizliedzību un patriotismu

Tādi vīri kā J.Blūms atstājuši dziļus nospiedumus Latvijas lauku vidē, nodrošinot turīgu vidi zemes kopējiem. Rimants Ziedonis Leišmalītē.

AL, &, LA

devider

B - alfabēts