M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

BRIEDIS Voldemārs – gleznotājs.

Dzimis 1944.01.10. A i z p u t ē, un ar šo pilsētu saistīta visa dzīve. Te sāktas izglītības gaitas, te darba gadi, ģimenes izveidošana, te izaudzināts dēls, uzcelta māja – te viss, ko par dzīvi sauc.

Mācījies Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā Autotransporta fakultātē. Pārsvarā strādājis dažādus tehniskus darbus, aizrāvies ar antīkajiem automobiļiem un to restaurēšanu. Zīmēšana interesējusi kopš bērnības.15 – 16 gadu vecumā sācis jau gleznot eļļas tehnikā. Mācījies privātstudijās pie gleznotājiem Matīsa Savicka Liepājā un Jurģa Skulmes Rīgā. Liepājas Pedagoģiskajā akadēmijā ieguvis bakalaura grādu mākslā un vizuālās mākslas skolotāja izglītību (2008).

Izstādēs piedalās no 1971. Tās bijušas Aizputē, Durbē, Rīgā, Tukumā, Liepājā. Personālizstādes Liepājas vēstures un mākslas muzejā (1985), Aizputes novadpētniecības muzejā (1992). No kopizstādēm var minēt Aizputes mākslinieku izstādi pilsētas kultūras namā, atzīmējot Aizputes 765. jubileju; kopā ar Ivetu Rožkalni un Zigmundu Beleviču (2007). Piedalījies starptautiskajā mākslinieku plenērā Veltījums Aizputei un tās cilvēkiem, kas notika K a z d a n g ā (2013 maijs).

Darbi pazīstami ne vien Latvijā, bet – kā saka Voldemārs Briedis – pateicoties cilvēku atsaucībai, aizceļojuši arī uz Somiju, Zviedriju, Angliju, Vāciju, ASV. Pašam sagādā prieku tas, ka varu gleznot, darīt darbu, kas man sirdij tuvs.   &

devider

B - alfabēts