M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

BRIEDE Maira (Megne) – ārsta palīdze, sociālā darbiniece.

Dzimusi 1957.25.02. Pāvilostā zvejnieka Ludviga Megņa un Laumas ģimenē. Kā pati saka – uzaugusi starp sauli, jūru un kāpām kopā ar saviem vienaudžiem. Par viņu jaunāka māsa Daiga.

Mācījusies un beigusi Pāvilostas 8-gad. skolu (1972), A i z p u t e s vidusskolu (1972 – 75). Interese par ķīmiju, bioloģiju un fiziku likusi nākotni saistīt ar medicīnu. Rīgas 4. medicīnas skolā 1977 ieguvusi medicīnas māsas diplomu. Izglītība turpināta. Pabeigusi P.Stradiņa koledžu – ārsta palīgs. Ir bakalaurs veselības zinātnē un sociālo zinātņu maģistrs.

Darba gaitas pēc medicīnas skolas absolvēšanas sāktas Rīgā Latvijas Basena slimnīcā par operācijas māsu, vēlāk – vecākā operācijas māsa. Strādājusi kopā ar ķirurģijas katedras vadītāju Gunāru Purmali, Traumatoloģijas institūta traumatalogiem u.c., veikuši kopējus projektus ārstu disertāciju realizēšanā. Teic – dzīvē palaimējies strādāt kopā ar daudziem labiem ārstiem, profesoriem, pedagogiem. Nebaidos no atbildības, jo tas bijis liels ieguldījums manā turpmākajā darbā medicīnā, arī nenoliedzami pašreiz sociālajā darbā.

Pāvilostā atgriezusies pēc meitas piedzimšanas (1981). Strādājusi par medmāsu Pāvilostas skolā, bijusi bērnu patronāžas māsa ambulancē, masiere Pāvilostas slimnīcā , kā arī veikusi dežūras Liepājas slimnīcas uraloģiskajā un ķirurģiskajā nodaļā (četras darbavietas reizē).

90. gadi – pārmaiņu, reizē arī juku laiks. Beidzas kolhozi. 1996 tiek nolikvidētas mazās slimnīcas, un Pāvilostas slimnīca to skaitā. Uzzinājusi, ka Pāvilostas pašvaldība izīrē bijušo slimnīcu ar tajā esošajiem 11 cilvēkiem – sociālām gultām, viņa uzraksta projektu un pieteicas. No 1999.25.02.(vai dzimšanas dienas dāvana?!) viņas pārvaldījumā nonāk Pāvilostas slimnīca ar 11 cilvēkiem. Izveidots fonds Cilvēks cilvēkam - ilgstošs diennakts sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs pieaugušām personām. Kad 2016 likvidē mazās skolas, to skaitā arī Jūrkalnes pamatskolu, M.Briede realizē šo pašu projektu arī Jūrkalnē bijušās skolas telpās.

Šīs sabiedriskās organizācijas priekšgalā valde. Tās priekšsēdētājs dzīvesbiedrs Jānis Briedis, valdes locekļi – ģimene. Par savējiem viņa saka: Dievs viņai dāvinājis ļoti jauku ģimeni – vīru un 2 bērnus, kas jūtas kā viens vesels. Vīrs Jānis – tiešs, lietišķs cilvēks, visu mūžu nostrādājis vadošos amatos (bijis arī kolhoza priekšsēdētājs), maģistrs agronoma specialitātē , bakalaurs tieslietās. Meita – maģistre politoloģijā, starptautiskās attiecībās un bakalaure tieslietās. Dēls – ceļu, tiltu būves inženieris.

Bijusi ASV, Izraelā, Zviedrijā, Vācijā, Šveicē, Itālijā. Lasa lekcijas neatliekamajā palīdzībā (strādājusi NMP dienestā), Latvijas sieviešu invalīdu asociācijas biedre, ambulatorā ārstu palīgu asociācijas sastāvā. Bijusi vairākus sasaukumus vietējās padomes deputāte, vadījusi veselības un sociālo lietu komiteju.

Apbalvojumi, pateicības un nominācijas bijušas daudz.

Sapnis – izveidot uz ilgstošās diennakts sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra bāzes dienas aprūpes un aprūpes mājās projektu sadarbībā ar vietējām pašvaldībām reģionālās reformas ietvaros un nodrošināt ilgstošās aprūpes centros maksimāli plašu invalīdu aprīkojumu labklājības nodrošināšanai šai specifiskai cilvēku grupai.

Moto dzīvē: Kalpot un kalpojot kalpot ar prieku!

devider

B - alfabēts