M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

DEĶE Dace (Bradovska) – agronome, SIA Aizputes nami valdes locekle.

Dzimusi 1954.06.12. A i z p u t ē. Pirmo izglītību ieguvusi Aizputes pilsētas un Kazdangas pamatskolā, vidējo –

K a z d a n g a s sovhoztehnikumā agronoma specialitātē (1974).

Pirmā darba vieta uz īsu brīdi kolhozā Komunisms (Aizputes ciemā), kur pildījusi iecirkņa priekšnieka palīga pienākumus (1974.31.07. – 15.08.). Tad apmēram uz gadu kļuvusi par 6.lauku profesionāli tehniskās skolas audzinātāju, bet no 1975 gada marta – četrus gadus agronoma palīdze Kārļa Marksa vārdā nosauktā kolhozā. Šo darbu pārtraukusi aiziešana bērna kopšanas atvaļinājumā. Pēc atgriešanās no tā strādājusi kopsaimniecībā Vārme, kur pildījusi iecirkņa priekšnieces pienākumus (1979 – 87), bet pēc tam šo pašu darbu veikusi padomju saimniecībā Aizpute (1987 -90). Tad ticis mainīts darba profils – kļuvusi grāmatvede A i z p u t e s Sausā vājpiena rūpnīcā (1990 – 95), bet no 1995 - uzņēmusies rūpes par A i z p u t e s pilsētas namiem. Šī darbavieta vairākkārt mainījusi nosaukumu, bet D.D. visu laiku atradusies tās priekšgalā: pašvaldības uzņēmuma Namu pārvalde pārvaldniece (1995 – 97), bezpeļņas organizācijas Aizputes pilsētas Namu pārvalde pārvaldniece (1997 – 2003), sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) Aizputes nami rīkotājdirektore (2003 – 06), SIA Aizputes nami valdes locekle no 2006.30.11.

Kvalifikāciju cēlusi, vai ik gadus apmeklēdama vairākus kursus. Pirmie no tiem – teorētiskajā un praktiskajā grāmatvedībā, kam sekojusi virkne citu, saistīti ar namu pārvaldnieces pienākumiem (līdz 2009 gadam kopskaitā 17).

Pati būdama vienīgais bērns ģimenē, arī izaudzinājusi vienu meitu un sagaidījusi 2 mazbērnus. Brīvajos brīžos patīk veikt sievišķīgas nodarbības – adīt, šūt.

Par labu darbu piešķirts Kuldīgas pilsētas apbalvojums, saņemta Aizputes pilsētas pašvaldības balva – pulkstenis, ierakstīta Aizputes pilsētas Goda grāmatā (1996).

Darba gaitas beigusi 2017.gada rudenī. Apbalvota ar A i z p u t e s novada domes Goda rakstu par ilggadēju ieguldījumu Aizputes novada attīstībā (2017.18.11.).

&

devider

D - alfabēts