M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

DINNE Ināra (Kazeka) – juriste un skolotāja.

Dzimusi 1946.20.02. Eslingenā, Vācijā. Tēvs nācis no Vidzemes, bijis policists Rīgā, Kārļa Ulmaņa miesassargs. Māte strādājusi dažādus darbus, visvairāk kulinārijas nozarē. 1944 abi devušies bēgļu gaitās uz Vāciju, Latvijā pie vecvecākiem atstājot savus 2 bērnus. Strādājuši bēgļu nometnē Eslingenā, kur dzimusi Ināra. Pārcēlušies uz ASV (1949). Tēvs miris 1950, atstādams neapskaužamā stāvoklī sievu ar 2 maziem bērniem. Palīdzējusi baznīca. Mātes otrajā laulībā dzimuši vēl 4 bērni. Dzīvojuši Kalamazū.

Skolas gaitas sākusi Kalamazū amerikāņu skolā, sestdienās apmeklējot latviešu skoliņu. Piedalījusies tuvējās latviešu baznīcas rīkotajos pasākumos – dziedājusi korī, dejojusi deju kopā, ņēmusi dalību arī latviešu Dziesmu svētkos. Pabeigusi vidusskolu (1963), koledžu (1967), iegūdama bakalaura grādu vācu valodā. 1969 apprecējusies ar elektronikas tehniķi Frenku Hortenu un pārcēlušies uz Kanzasas štatu. Iestājusies juridiskajā fakultātē (1970). Piedzimis dēls (1972, dzīvo ASV). Sākusi dzīvot Sietlā, Vašingtonas štatā (1975) un strādāt par juristi kādā firmā, vēlāk skolā. Uzsākusi privātpraksi (1982), ko turpinājusi apmēram 10 gadus (līdz atbraukšanai uz Latviju).

Latvijā dzīvojošo māsu Rutu pirmoreiz apciemojusi 1993. Pēc atgriešanās ASV savam otrajam vīram Rejam Rotlufam stāstījusi par Latvijā redzēto un piedzīvoto, un, pilnīgi negaidot, tas sacījis: Braucam dzīvot uz Latviju! Tikpat pārsteidzošs bijis arī pašas lēmums. Viņa: Es neatgriezos, patriotisku iemeslu vadīta. Tā bija Dieva griba. Es dzirdēju Dievu sakām: „Es tevi neesmu radījis kā latvieti aiz pārskatīšanās” – un sapratu, ka atgriezīšos. 1994 viņa ar vīru sāka dzīvot Latvijā, A i z p u t ē, sākumā pie māsas Rutas, vēlāk īrētā dzīvoklī. Sāka strādāt Aizputes vidusskolā par angļu valodas skolotāju. Par savu uzdevumu uzskata palīdzēt cilvēkiem, kuri dzīvē jūtas kā neveiksminieki, kuriem dzīvē nav veicies, jo pati kādreiz tā jutusies. Jaunībā bijusi ļoti enerģiska, pat ugunīga, cīnoties par saviem principiem. Tagad – klusa, atturīga. Savas sāpes citiem nestāsta. Pieņēmusi Dievu un Dievs – viņu. Bez mīlestības nevar palīdzēt citiem, nekas neiznāk. 2000 gadā aizsaulē aizgāja vīrs Rejs, kas bija ļoti iemīļojis sev svešo zemi, un mūža dusu radis Aizputē, Misiņkalna kapsētā. Viņas tagadne saistīta ar Latviju, un tikai šeit sapratusi, ka Amerikā viņa neiederējās, kaut tā joprojām ir ļoti mīļa. Trešais dzīvesbiedrs – aizputnieks Dinne. Pati saka – dzīve viņai kļuvusi ļoti privāta un to arī tādu gribētu saglabāt. Abi pensionējušies, dzīvo pašiem piederošā privātmājā.   VE

devider

D - alfabēts