M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

DINNE Jānis – virsleitnants 2. Ventspils kājnieku pulkā.

1897.12.09. D z ē r v e s pag. Grābstes Zundās – 1938.10.08. Rīgā. Apbedīts Brāļu kapos Rīgā.

Pirms 1. pasaules kara skolnieks.

Krievijas armijā dienējis no 1915 jūnija līdz 1918 februārim, apbalvots ar Staņislava ordeņa III šķiru. Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi, piedalījies Kurzemes un Latgales atbrīvošanā. Virsleitnants 2.Ventspils kājnieku pulkā. Apbalvots par varonību kaujā 1919.11.09.Rušinas/Ružinas ciema Līvānu rajonā. Piedalījies arī turpmākajās cīņās. 1919.18.11.paaugstināts par kapteini. 1920 – 22 Vidzemes artilērijas pulka diviziona komandieris. Atvaļināts 1922. Nodarbojies ar zemkopību D z ē r v e s pagastā. Bijis  A i z p u t e s aizsargu pulka 1. bataljona komandieris. 1925 atgriezies dienestā Vidzemes artilērijas pulkā. 1933 apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru. 1935.13.04. paaugstināts par pulkvedi – leitnantu, diviziona komandieris Daugavgrīvā. No 1936.20.11. Latvijas armijas Smagās artilērijas pulka diviziona komandieris.

Lāčplēša ordeņa III šķira. Viņa vārds lasāms piemiņas stēlā, kas atklāta 2018.11.11. Aizputē Misiņkalna parkā.

Lāč, SR, &

devider

D - alfabēts