M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

DOVKANTE Edīte (Pētersone) – filoloģe, mediķe, juriste.

Dzimusi 1938.25.12. Jēkabpils Ābeļu pag. doktorātā kā trešais bērns piecu bērnu ģimenē. Māte – Ābeļu pag. ārste, tēvs – Jēkabpils nodokļu inspekcijas inspektors.

Sākoties 2.pasaules karam, ģimene pārceļas uz Smilteni, no kurienes, bēgot no karadarbības zonas, 1944 gada rudenī kā bēgļi ierodas A i z p u t ē. Skolas gaitas uzsākusi 5 gadu vecumā (1944) sākotnēji privātmājā Skolas ielā, jo A i z p u t ē visās sabiedriskajās celtnēs atradušās vācu karaspēka iestādes. Mācījusies Aizputes pamatskolā, absolvējusi Aizputes vidusskolu (1955), iestājusies P.Stučkas LVU Vēstures un filoloģijas fak. Latviešu val. un literatūras specialitātē, ko absolvējusi 1971 ar kvalifikāciju – filologs, latviešu val. un literatūras skolotājs (neklātienē). Diplomā piešķirtā kvalifikācija pielīdzināta profesionālajam maģistra grādam (Akadēmiskās informācijas centra lēmums 2013.27.03.).

Mācījusies Veselības ministrijas 1.medicīnas skolā Rīgā vecmāšu nodaļā (1961 – 63). Darba gaitas uzsāktas Bauskas raj. Valles lauku iecirkņa slimnīcā, pēc kuras likvidācijas strādājusi Rīgas 2.slimnīcas ķirurģiskajā nodaļā. 1965 septembrī pārcēlusies uz dzīvi Aizputē un sākusi strādāt A i z p u t e s slimnīcā, ātrās medicīniskās palīdzības dienestā. Kad uzcelta Pārvietojamās mehanizētās kolonas (PMK) kopmītnes ēka, direktors (A.Manfelds) piedāvājis kādās no tās telpām iekārtot veselības punktu melioratoru vajadzībām. Tikusi izveidota medicīnas iestāde, kas pēc mūsdienu standartiem atbilst doktorātam. Melioratorus apkalpoja terapeits, zobārsts, ausu, kakla un deguna ārsts, feldšeris, masāžas māsa, darbojās fizikālās terapijas, ūdens procedūru, injekcijas kabinets un aptiekas punkts. Par šī veselības kompleksa vadītāju nostrādājusi vairāk par 20 gadu – līdz aiziešanai pensijā (1970 – 1993.12.).

Beigusi Juridisko koledžu (2003 janv.), iegūstot 1.līmeņa profesionālo izglītību tiesību zinātnēs un jurista palīga kvalifikāciju. Valdes locekle Aizputes senioru biedrībā Piesaulīte (no 2012 decembra), kurā attīsta ļoti rosīgu un saturīgu darbību.

Vīrs Alberts - Aizputes pagasta zemnieku saimniecības Ozollejas īpašnieks, dēls – LR Bruņoto Spēku štāba orķestra solists, meita – P.Stradiņa universitātes lektore medicīnas tiesībās.

Par aktīvu, radošu un nesavtīgu darbu sabiedrības labā apbalvota ar Aizputes novada domes Atzinības rakstu (2016.18.11.).    &, AAv

devider

D - alfabēts