M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

EIDUKA Dzidra (Eglīte) – ārste neiroloģe.

Dzimusi 1939.26.08. Liepājā (jo Aizputē toreiz slimnīcas nebija). Bērnība un agrā jaunība vadīta A i z p u t ē, kur vecākiem Sporta ielā bija sava ģimenes māja. Mācījusies A i z p u t e s pamatskolā, ar zelta medaļu beigusi A i z p u t e s vidusskolu (1958). Studijas Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fak., ko absolvējusi 1964. Izvēlētajā specialitātē – neiroloģijā papildinājusies gan Rīgā, gan toreizējā Ļeņingradā, kur apguvusi arī akupunktūru – ķīniešu adatu terapiju, par ko bijusi interese, un šai jomā darbojusies arī visu darba mūžu.

Pirmā darbavieta pēc augstskolas beigšanas – A i z p u t ē, kur poliklīnikā un slimnīcā aizvadīts pusotrs gads. Tam sekojis gads Rīgā, bet no 1967 – visus turpmākos darba gadus – neiroloģe Ogrē. Slodze liela.

Brīvā laika intereses saistās ar mākslas lietām - glezniecību, mūziku, operas un simfonisko koncertu apmeklēšanu.

Atskatoties uz aizvadītajiem gadiem, saka: katrs dzīvē nonāk tur, kur to pelnījis. Viņa ar savējo mūžu varot būt apmierināta un laimīga, jo strādājusi darbu, kas tai devis gandarījumu. Dzīvesbiedrs – inženieris elektriķis, ģimenē izaudzināti 2 dēli, sagaidīti 5 mazbērni.

Saites ar bērnības pusi nav pārtrūkušas. Te jāapkopj piederīgo atdusas vieta, te vidusskolas klasesbiedri. 1958.gada beidzēji ir klase, kuras kodols vēl arvien turas kopā un pie kāda no viņiem tiekas vai ik gadu. Savu klases audzinātāju A.Atvaru bija ieradušies sveikt arī viņas 80.dzimšanas dienā (2003.14.06.), un 7 no viņiem no dažādām Latvijas malām ieradās arī viņas izvadīšanā Aizsaulē 2014 Liepājā.

Padomju laikā gūtos apbalvojumus nepiemin. No 2012 – Ogres Goda pilsone.   &

devider

E - alfabēts