M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

EIZENGRAUDS Didriķis > GRAUDS Dāvids (1940. latviskojis) – mācītājs.

1896.20.12. Krievijā, Mogiļevas gub. – 1980.13.05. Pensilvānijā, ASV

Bijis kantorists, tad virsnieks 1.Pasaules karā un Latvijas brīvības cīņās. Paaugstināts kapteiņa pakāpē (1924). Beidzis Latvijas Kara skolu (1928). Apbalvots ar Sv.Jura ordeņa krustu, ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi (1923), ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10 gadu jubilejas medaļu (1928). Atvaļināts (1937.30.o1).

Studējis un beidzis LU Teoloģijas fak. (1928 – 36).Ordinēts par Latgales prāvesta iecirkņa vikāru (1936.12.07.). Apstiprināts par       A i z p u t e s draudzes mācītāju (1936.01.12.). Bijis arī A i z p u t e s VI aizsargu pulka mācītājs (1937.21.01.) un mācītāja pienākumus pildījis arī Klosteres Aizputes Pētera ev. lut. draudzē.

Pēc skaita otrais latviešu tautības mācītājs A i z p u t e s Sv. Jāņa ev. lut. draudzē (1936 – 44). Kā mācītājs izvadījis latviešu leģiona vienības uz kaujas laukiem. Starp citu – arī pulkveža V.Januma pulku.

Aizputes ģimnāzijā mācījis reliģijas vēsturi, bijis ģimnāzijas direktora v. i. (1941 – 42).    1944 oktobrī devies ar ģimeni (dzīvesbiedri, 2 meitām – Irēnu un Veru, un dēlu Gregoru) trimdā. Nonācis ASV, kur pildījis Daugavas Vanagu mācītāja pienākumus. Amata brāļi viņu dēvējuši par taisnā ceļa gājēju. Tādu viņu pazinuši arī Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Hempstedes kopa, kuras aprūpi viņš veicis no maizes darba brīvā laikā.   Evp, &, L

devider

E - alfabēts