M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

EŅĢELE Līgija (Jēkabsone) – zīmēšanas, rasēšanas un mākslas vēstures skolotāja.

1927.27.11. Nīgrandes pagastā – 2015.16.07.Liepājā. Apbedīta Aizputes Misiņkalna kapsētā.

Mācījusies J.Janševska v. nos. Nīgrandes pamatskolā, Liepājas mākslas vidusskolas rokdarbu-aušanas nodaļā (beigusi 1949). Absolvējusi Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas Pedagoģijas nod. neklātienē (1977, 1.izlaidums). Akadēmijas beigšanas darbs Rasēšanas mācīšanas metodika 7.klasē (1977). Kvalifikācija: zīmēšanas, rasēšanas un mākslas vēstures skolotāja.

A i z p u t ē ieradusies 1951, lai strādātu vidusskolā par rasēšanas, zīmēšanas un mākslas vēstures skolotāju. Nostrādājusi 30 gadus (1951 – 80), tad pārgājusi darbā uz Liepājas Pedagoģisko institūtu, kur 4 gadus pasniegusi estētiku, mākslas vēsturi un kompozīciju (1980 – 84). Tad pensionējusies. Dzīvoja savā privātmājā, pārdeva izaudzēto. Mūža beigās uz īsu brīdi nonāca Rokaižu pansionātā. Tur insults. Mira Liepājas slimnīcā.

Ar glezniecību un grafiku sākusi nodarboties 70. gados, vēl strādādama A i z p u t ē un studēdama neklātienē. Izstādījusies A i z p u t ē, Liepājā, Rīgā, Nīgrandē. Septiņu aizputnieku portretizstāde (akvareļi) A i z p u t e s kinoteātrī Avots (1978); izstāde vidusskolā (1977); Akvareļi Liepājas muzeja filiālē (1984); batikas darbu izstāde A i z p u t e s novadpētniecības muzejā (1997); A i z p u t e s pilsētas jubilejas izstādē piedalījusies ar krāsainām grafikām (1998). Pēdējoreiz A i z p u t ē kopā izstādījušās trīs paaudzes – L.Eņģele (akvareļi), meita Maija Eņģele (skulptūras), mazmeita Linda Biele (keramika).

Izaudzinātas 2 meitas. Jaunākā – Maija – tēlniece. Dzīvesbiedrs Ernests Eņģelis – galdnieks un metālmākslinieks.                                          

Apbalvojumi: LPSR IM Goda raksts par panākumiem skolēnu audzināšanā un mācību darbā , 1977.26.09. – LPSR IM Atzinības raksts par teicamu skolēnu sagatavošanu rasēšanā, 1981.25.04. – V.Lāča Liepājas Pedagoģiskā institūta Goda raksts par sekmīgu pedagoģisko un aktīvu sabiedrisko darbu, 1983.31.01.   AAv, &

devider

E - alfabēts