M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

FRICSONS Kārlis – inženieris, pedagogs.

Dzimis 1952.26.04. Vaiņodē. Beidzis Vaiņodes vidusskolu (1970), studējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā (tagad Latvijas Lauksaimniecības universitātē) Mehanizācijas fak. Lauksaimniecības tehnikas inženiera specialitātē (1970 – 75). Lauksaimniecības tehnikas inženieris.

Pēc augstskolas beigšanas darbs C ī r a v a s profesionālajā skolā, toreiz – 6. lauku profesionāli tehniskajā skolā (no 1975.01.11.) par direktora vietnieku mācību darbā, no 1983 (17.03.) – par direktoru.

Vienmēr darbā vadījies no atziņas: Skolai jāmainās un jāiet līdzi laikam. Lai piesaistītu audzēkņus, domājis par jaunu mācību programmu ieviešanu. Jauniešiem dota iespēja izvēlēties un apgūt no 20 piedāvātajām programmām sev vēlamo. Viņa vadībā skolas kolektīvs iesaistījies dažādos ES fondu projektos. Rezultātā pilnveidota un modernizēta skolas materiālā bāze, audzēkņiem iespējas doties darba praksē uz ārzemēm. Radīta iespēja skolā mācīties jauniešiem ar īpašām vajadzībām, iekārtoti moderni mācību kabineti, renovētas skolas telpas un dienesta viesnīca, veiktas vēl citas apsveicamas lietas.

Direktors prasīgs, bet saprotošs. Necieš paviršību. Atbalsta labas audzēkņu un darbinieku iniciatīvas. Ģimenē izaudzināti 5 bērni, no kuriem četriem ir augstākā izglītība. Brīvā laikā sporto. Cīravas pagasta komandai vairākkārt palīdzējis izcīnīt godalgotas vietas šahā Liepājas raj. sporta spēlēs.

Saņemtas atzinības un pateicības. Profesionāli tehniskās izglītības komiteja apbalvojusi ar nozīmi Profesionālās izglītības teicamnieks (1984), Latvijas Zemkopības ministrija ar medaļu Par centību (2002), Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija – ar Atzinības rakstu (2004). Vairākkārt saņemtas pateicības gan no Liepājas raj., gan A i z p u t e s novada vadības. Par mūža ieguldījumu izglītībā piešķirts tituls A i z p u t e s novada Goda novadnieks (2013).   &

devider

F - alfabēts