M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

FRĪDENBERGA Ilze (Šalma) – starptautiska sporta meistare, sporta organizatore.

Dzimusi 1968.27.03. Rīgā sportiskā ģimenē – tēvs beidzis Fizkultūras institūtu, māte – ārste, kurai arī tuvs bijis sports. Jau 13 gadu vecumā tēva, šaušanas sporta trenera, rosināta, sākusi izrādīt interesi par šo sporta veidu, gūstot vērā liekamus panākumus.

Mācījusies A i z p u t e s pamatskolā, Aizputes Mūzikas skolā, beigusi Aizputes vidusskolu (1986), Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūta ložu šaušanas nodaļu. Iedalīta republikas izlasē. Piedalījusies dažādās sacensībās bijušajā PSRS, Bulgārijā u.c. Izpildījusi PSRS sporta meistares normu (1988), ieguvusi Latvijas sporta meistares nosaukumu (2004). Vienīgā ložu šāvēja bijušajā Liepājas rajonā, kam pieder abi šie nosaukumi.

Pēc LVFKI (tagad LSPA) beigšanas sporta metodiķe A i z p u t ē, PMK-16, no 1996 – trenere A i z p u t e s sporta skolā. Septiņkārtēja Latvijas čempione, pieckārtēja Latvijas kausa ieguvēja.

Startējusi un uzvarējusi daudzās republikas sacensībās, kā arī Eiropā (Igaunija, Šveice, Norvēģija, Lietuva u.c.) un Indijā.  

Audzina 2 dēlus. Vecākais - Rihards - iet mātes pēdās un jau 12 gadu vecumā ieguvis godalgotas vietas republikas mēroga ložu šaušanas sacensībās, 2007 ierakstīts Aizputes pilsētas Goda grāmatā nominācijā Gada jaunietis. Arī jaunākais - Jancis Lasmanis – trenējas ložu šaušanā.

Ierakstīta Aizputes pilsētas Goda grāmatā nominācijā Gada cilvēks (2006).   &

devider

F - alfabēts