M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

GRASMANIS Jurisinženieris, pašvaldības darbinieks.

Dzimis 1962.26.10. Karagandas apgabala Džezkazganā Kazahstanā, uz kurieni tēvs bija izsūtīts.

Mācījies A i z p u t e s vidusskolā (beidzis 1980), LLA Mehanizācijas fak. (absolvē 1985). Inženieris mehāniķis.

Pirmā darba vieta PMK-16 A i z p u t ē (katlu mājas priekšnieks), kam seko Sausā vājpiena rūpnīca, kur Trešās atmodas laikā uzdienējis pat līdz direktora postenim. Pēc rūpnīcas likvidācijas strādājis Kurzemes atslēga – 1, pēc tam – darba aizsardzības un drošības inženieris Aizputes ceļiniekā, no kura aiziet, ievēlēts par A i z p u t e s pašvaldības vadītāju (strādā no 2006.15.11. – 2009.01.07.). Kopš A i z p u t e s novada izveidošanas (2009.01.07.) - pašvaldības vadītāja vietnieks. No 2017.21.06. Aizputes novada domes priekšsēdētājs.

Dejotprieks jau kopš skolas gadiem. Astoņgadīgajā- un vidusskolā dejojis modernās dejas (skolot. I.Freimane), akadēmijā – tautiskās dejas kolektīvā Kalve. Sācis darba gaitas Aizputē, dejošanu nepārtraucis. Ir PMK-16 tautisko deju kolektīva vadītājs (1985 – 94). Dejo abi ar dzīvesbiedri un pēc 1994 turpina to darīt Aizputes vidējās paaudzes deju kolektīvā Kurzemnieks. Dejots ne vien pašu mājās un citviet Latvijā, bet nu jau būts gandrīz vai visās Eiropas zemēs. Deja – viņa galvenais brīvo brīžu aizpildītājs.

Raksturā mierīgs, nosvērts, un – kā saka kāds darba biedrs: viens no Jura mīļākajiem teicieniem esot: Laiks ir labs padomdevējs.

Ģimenē izaudzināti 2 bērni.

&

devider

G - alfabēts