M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

GRUNDMANE Irēna (Jerumane) bibliotekāre.

Dzimusi 1950.26.03. Liepājā. Bērnība aizvadīta Padonē. Pirmā skola – Padones 8-gad. pamatskola. Vidējo izglītību ieguvusi Durbes vidusskolā (absolvējusi 1968). Tai sekojis Rīgas Kultūras darbinieku tehnikums, specialitāte – kultūras darba organizators, dramatiskā kolektīva vadītājs (1971). Studējusi Liepājas Universitātē nepilna laika programmā Kultūras darba vadība (2004 – 08).

Darba gaitas sākusi Vecpils ciema Tautas namā – vadītāja (1970). Tam sekojis metodiķes darbs Liepājas MCP (Meliorācijas celtniecības pārvalde) kultūras namā A i z p u t ē (1973), ko jau tā paša gada 20.11. nomainījusi īstā nodarbošanās, kam veltīti visi turpmākie mūža gadi un kas bijis īstais aicinājums, - A i z p u t e s pilsētas bibliotēkas vadītāja.

Viena no redzamākajām Aizputes kultūras dzīves vadītājām nu jau vairākus gadu desmitus. Vairāku sasaukumu Aizputes pilsētas Tautas deputātu padomes deputāte, , kā arī pašvaldības domes deputāte, rosīgi darbojusies kultūras un izglītības komitejā. Organizējusi pilsētā dažādus pasākumus – ielu svētkus (5), Jaungada un Līgo svinēšanu, uzņēmēju balli, Dzejas dienas, tikšanos ar dzejniekiem un rakstniekiem, vadījusi laulību reģistrāciju, kuplinājusi dažādus pasākumus ar dzejas lasījumiem. Iesaistīta vēlēšanu darbā. Prasmīga kaligrāfiskā rokraksta īpašniece, kurai palīdzību lūdz daudzi. Viena no pirmās nevalstiskās organizācijas – klubiņa eS izveidotājām Aizputē (1993, Katoļu 5). Tā mērķis – izzināt sevi un pasauli. Ar klausītājiem tikās psihologi, uzturzinātnieki, dietas ārsti, filozofi, rakstnieki, tulkotāji, mūziķi, grāmatizdevēji u.c.

Dzīvesbiedrs – Laimonis Grundmanis. Ģimenē 2 meitas.

Apbalvota ar Aizputes novada domes Atzinības rakstu par aktīvu, radošu, mērķtiecīgu darbu Aizputes novada labā kultūras jomā (2014.18.11.).                        

Dzīves moto: Aiz mākoņiem spīd saule…   &

devider

G - alfabēts