M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

GRUNDMANIS Laimonis – inženieris, skolotājs, virsleitnants.

Dzimis 1945.18.04. A i z p u t ē. Dzīvesbiedre Irēna – bibliotekāre, 2 meitas – pedagoģes.

Absolvējis A i z p u t e s vidusskolu (1963), Rīgas Politehnisko institūtu (1972). Tehnisko zinātņu maģistrs. Studējis LU doktorantūrā (1994 – 97).

Strādājis A i z p u t e s atslēgu un būvapkalumu rūpnīcā Kurzeme par tehnologu, iecirkņa meistaru, montāžas ceha priekšnieku (1972 – 77). K a z d a n g a s sovhoztehnikuma pasniedzējs, mehanizācijas nodaļas vadītājs. Mācījis elektrotehniku, fiziku, tehnisko mehāniku, materiālu pretestību, rasēšanu (1977 – 85). Izglītības ministrijas Zinātniski pētnieciskā institūta politehniskās izglītības metodiķis (1985 – 87). Noorganizējis Tehniskās jaunrades skolu A i z p u t ē, bijis tās direktors (1988 – 92). (Skola vēlāk pārveidota par A i z p u t e s Amatniecības skolu, pēc tam – A i z p u t e s novada Skolēnu interešu centrs). Strādājis Aizsardzības ministrijas militārā dienesta nodaļā, vecākais referents valsts aizsardzības mācībā (1997 – 2004). Jaunsargu instruktors Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centrā (no 2005 – 2018. rudenim).

Darbmācības skolotājs A i z p u t e s vidusskolā. Sarakstījis metodisku uzdevumu krājumu Tehniskās jaunrades uzdevumi darbmācībā, 8 publikācijas. Turpina pētīt mājturības mācīšanas specifiku 21.gs. vispārizglītojošās pamatskolās.

Apbalvojumi: LR Aizsardzības ministrijas Goda raksts (2002), LR Aizsardzības ministrijas Pateicība (2007), LR Aizsardzības ministrijas Goda zīme (2009). Aizputes pilsētas apbalvojums nominācijā „Goda prāts” (2008). Aizputes novada domes pateicība 2018. gada Skolotāju dienā par ilggadēju ieguldīto darbu izglītojamo patriotiskajā un fiziskajā audzināšanā un jaunsargu izaugsmes veicināšanā.

&

devider

G - alfabēts