M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

INDRIKSONS Krišs – Piektā gada revolūcijas dalībnieks.

1872.26.02. K a z d a n g ā – 1906.03.01. K a z d a n g ā. Apbedīts Kazdangas Cildu Vecvagaru kapos.

Vecvagaru saimnieka dēls. Mācījies vietējā pagastskolā un A i z p u t e s apriņķa skolā. Pēc beigšanas nodarbojies ar lauksaimniecību sava tēva saimniecībā, vēlāk - muižas pārvaldnieks K a z d a n g a s un P ū ņ u muižās.

1905 – 07 revolūcijas laikā sadarbojies ar skolotāju J.Pumpuru, bijis Kazdangas rīcības komitejas loceklis, veicis izskaidrošanas darbu kalpu vidū, organizējis vispārēju streiku A i z p u t e s apriņķī 1905 novembrī, kalpu streiku barona Manteifeļa muižās. Piedalījies protesta demonstrācijas organizēšanā A i z p u t ē 1905.21.11., kuras mērķis bija panākt arestēto revolucionāru atbrīvošanu. Būdams rīcības komitejas loceklis, vadījis pagasta kalpu un laukstrādnieku apbruņošanu, piedalījies uzbrukumā K a z d a n g a s pilij.

Soda ekspedīcijas arestēts 1906.02.01. un pēc Vecvagaru māju nodedzināšanas aizvests uz netālo Sermītes pusmuižu, kur par mājskolotāju strādājis viņa brālis Teodors. Abi naktī tikuši ievietoti K a z d a n g a s krogā. 1906.03.01. no rīta kopā ar citiem arestētajiem izvesti uz Valatas ceļa un 0,5 verstis no kroga nošauti.   CPGr

devider

I - alfabēts