M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

INDRĀNS Ilgonis – bij. pašvaldības darbinieks.

Dzimis 1953.21.09. A i z p u t ē pasta dispečera un bibliotekāres ģimenē, vienīgais bērns. Mācījies A i z p u t e s vidusskolā, ko beidzis 1972. Darba gaitas sāktas Aizputes MFR Kurzeme – skārda griezējs. Dienests armijā Latvijā un Vācijā (1972 – 74). Pēc armijas atkal atgriešanās rūpnīcā. Metāllējējs, tehnologs, pulētājs. Labs sava darba veicējs, jo Darba grāmatiņā 10 gadu laikā (1978.marts – 1988.okt.) ailē Ziņas par pateicībām un apbalvojumiem ir 16 ieraksti. Tie saņemti par panākumiem darbā, arī sportā. Ģīmetne ievietota Goda plāksnē.

Turpmākajos gados darba vietas un darāmais visai bieži mainīts: ievēlēts par partijas p/o sekretāru padomju saimniecībā Aizpute (1989), A i z p u t e s pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieks (no 1990 aprīļa). Tā paša 1990 oktobrī ievēlēts par Aizputes Tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētāju, vēlāk – A i z p u t e s pilsētas valdes municipāldirektors. Izpilddirektors SIA Gutta (1992febr. – 94 janv.), saimniecības daļas vadītājs, vēlāk priekšsēdētājs Aizputes patērētāju biedrībā (1995 – 2003), sagādnieks A/S Kurzemes atslēga – 1 (2003 – 07).Iesaistījies Eiropas Sociālā fonda Nacionālās programmas līdzfinansētajā projektā Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, ieguvis sertifikātu Komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšana (2007) un kopš 2007 oktobra ir ražošanas daļas vadītājs SIA ARRE.

Vidusskolas laikā ar labiem panākumiem apguvis sporta dejas, kļuvis par republikas čempionu D klasē (1969). Kopš skolas gadiem arī aktīvi sportojis (vieglatlētikā, basketbolā, futbolā, šaušanā). Rokasbumbas komandas sastāvā kļuvis republikas čempions. Izcīnīta 3.vieta GDA 4 grupā (1975).   &

devider

I - alfabēts