M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

KAKTIŅŠ Gints – mežsaimniecības inženieris, eksministrs.

Dzimis 1964.05.08. Aucē. Mācījies Dobeles 1.vidusskolā (1971 – 74) un Jelgavas 1.vidusskolā (1974 – 82), Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Meža fak. Mežsaimniecības specialitātē (1985 – 90). Kvalifikācija – mežsaimniecības inženieris.

Aktīvi nodarbojies ar akadēmisko airēšanu (1974 – 84), bijis iekļauts Latvijas jaunatnes izlasē akadēmiskajā airēšanā pārairu divnieku klasē.

Līdzšinējās darba gaitas iegūtajā specialitātē saistītas ar Kurzemi, galvenokārt ar  A i z p u t e s novada Apriķu pusi. Pirmajā darba gadā – meža meistars Liepājas mežrūpsaimniecības A p r i ķ u mežizstrādes iecirknī (1990 maijs – decembris), tad vairākus gadus - mežsargs VMD Aizputes virsmežniecības A p r i ķ u mežniecības Alokstes apgaitā (1990 dec. – 1915). No 1975 – 97 – mežzinis Aizputes virsmežniecības A p r i ķ u mežniecībā, pēc tam divi darba gadi virsmežziņa darbā Kuldīgas virsmežniecībā (1997 – 99) un tai pašā 1999 gadā pāris mēnešu virsmežziņa darbā A i z p u t e s virsmežniecībā, kam seko īslaicīga līdzšinējās karjeras virsotne – Mežu valsts ministrs Zemkopības ministrijā (1999.25.05. – 1999.20.07.). Pēc tam atkal virsmežzinis A i z p u t e s virsmežniecībā un no 2000 AS Latvijas valsts mežu Dienvidkurzemes mežsaimniecības A p r i ķ u meža iecirkņa vadītājs.

Aktīvi iesaistījies staltbriežu selektīvo medību popularizēšanā, kā arī vilku populācijas izpētē un vilku medību popularizēšanā.

Vaļasprieki – medības, makšķerēšana, peldēšana, riteņbraukšana.

Dzīvesvieta A i z p u t ē, ģimenē 3 bērni – dēls un divas meitas.

Kā A i z p u t e s mednieku kluba apvienības vadītājs 2017. gadā saņēmis Gada balvu medniecībā par nozīmīgu ieguldījumu Dienvidkurzemes reģionā.

&

devider

K - alfabēts