M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

KALNIŅA Maija (Iškāne) – kultūras pasākumu organizētāja un vadītāja, brīvmāksliniece.

Dzimusi 1976.27.11. Cēsīs. No 1. – 5. kl. mācījusies Kuldīgas raj. Turlavas 8-gad. skolā, no 7.klases (1989) – A i z p u t e s vidusskolā, ko beigusi 1995. Sekojis gads Latvijas Kultūras skolas Teātra režijas nodaļā (1996). No 1997 dzīvo Liepājā. Sākusi studēt Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Filoloģijas fakultātē, lai kļūtu ne par pedagogu, bet žurnālistu (1997 – 2000). Studijas pēc 2. kursa pārtraukusi, kad izrādījies – augstskola šādas solītās iespējas nedod.

Aktīva, radoša personība, kuras devums kultūras laukā daudzpusīgs. Bijusi 2001 gadā dibinātā Liepājas Studentu teātra Rikošets režisore (aizvadīti ļoti veiksmīgi 9 gadi), Latvijas 1.rokkafejnīcas menedžere, strādājusi par festivāla Baltic Beath Party topmenedžeri. Mārtiņa Freimaņa fonda dibinātāja un aktīviste (bija Mārtiņa Freimaņa tuvs draugs, mācījās vidusskolā vienā klasē). Bijusi Liepājas Kultūras pārvaldes kultūras projektu vadītāja. Dzejniece, dziesminiece, dažādu pasākumu režisore un vadītāja. Brīvmāksliniece no 2014. gada. Šai gadā sākusies Birutas Bensones (mātes) radoša sadarbība ar meitu Maiju Kalniņu, kam dots nosaukums Adrese – tepat blakus (M.Kalniņas dziesmas un dzeja, B.Bensones gleznas). Ar tādu pašu nosaukumu – Adrese - tepat blakus iznācis viņas pirmais dzejoļu krājums (2018), prezentēts Aizputē, Liepājā.

Gada liepājniece – 2011.

&

devider

K - alfabēts