M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

KALVIŅŠ Jānis - agronoms.

Dzimis 1950.02.10. Irlavā. Skolas gaitas sāktas Grenču pamatskolā (1962 – 66), kam sekojušas mācības Jelgavas 1.vidusskolā klasē ar lauksaimniecības novirzienu, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fak. (1969 – 71), dienests padomju armijā (1971 – 73). Pēc tā strādājis par iecirkņa priekšnieku Tukuma raj. k/zā Darba spars (1973 – 74), par galveno dispečeru Liepājas raj. padomju saimniecībā Rucava (1975 – 76). Turpmākie dzīves gadi (1977.26.09. – 1990.26.09.) saistīti ar K a l v e n i. Ievēlēts par kolhoza Kurzeme valdes priekšsēdētāju. 13 Kalvenē vadīto gadu laikā paveicis daudz , un kalvenieki viņu atceras ar labiem vārdiem. Raksturā vienkāršs un visur klātesošs. Asfaltētās centra ielas, uzceltās mājas, fermas u.c. – tas viss noticis, pateicoties priekšsēdētājam. Pagasta dzīves atbalstītājs. Elastīga un pārdomāta darba organizācija. Visa kolhoza laika materiālu, protokolu, fotogrāfiju apkopošana un glabāšana. Viens no ideju autoriem, ka kalveniekiem vajadzīgs muzejs.

Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju beidzis 1984, specialitāte – agronoms.

No 1990 dzīvo un strādā Valgundē, Jelgavas novadā. Novada deputāts. Joprojām uztur saikni ar K a l v e n i, apciemo to un tiekas ar kalveniekiem.   Bibl.

devider

K - alfabēts