M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

KLIMA Anitapedagoģe, senlietu krātuves vadītāja, kolekcionāre.

1944.16.11. Liepājas raj. Dunalkas pagastā – 2015.26.07. Grobiņā. Apbedīta Rāvas kapos.

Beigusi Rāvas 7-gad. skolu, A i z p u t e s vidusskolu (1963), vecāko pionieru vadītāju skolu (1963) un Liepājas Pedagoģisko institūtu (1978).

Pirmā un vienīgā darbavieta – Virgas pamatskola (no 1964.14.09.), kurā strādāts par pionieru vadītāju (16 gadi), jaunāko klašu fizkultūras skolotāju, vēlāk – vēstures un ģeogrāfijas pasniedzēju, kā arī klases audzinātāju. Izveidojusi un vada (no 1995) Virgas senlietu krātuvi. Šo darbu turpina arī pēc aktīvu skolotājas darba gaitu pārtraukšanas.

Liela bijusi arī sabiedriskā slodze: Liepājas raj. komjaunatnes biroja locekle, Virgas komjaunatnes sekretāre, deputāte, lektore, pašdarbniece, deju pulciņa vadītāja.

Liela kaislība ceļot. Bijusi ~ 50 dažādās Eiropas u.c. zemēs. Ierosmes dēļ nosauksim! – Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Polijā, Vācijā, Čehijā, Austrijā, Ungārijā, Bulgārijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Horvātijā, Maķedonijā, Grieķijā, Itālijā, Šveicē, Francijā, Monako, Spānijā, Andorā, Albānijā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Vatikānā un visās bijušajās PSRS republikās, t.sk. Āzijā. Tad vēl Marokā, Turcijā, Kubā, Indijā, Taizemē, Mjanmā, Laosā.

Patīk risināt prāta spēles, pašai gatavot krustvārdu mīklas, skatīties TV raidījumus par ceļojumiem, lasīt un pārlasīt sev tuvas grāmatas. Kolekcionē dažādu zemju stikla kausiņus (~ 60), smiltis un oļus no pasaules jūrām (~ 30), seno un mūslaiku naudu, alus kausiņu paliktņus, šķiltaviņas, pildspalvas, zīmulīšus.

Apbalvojumi: Atzinības krusta Bronzas goda zīme (Nr.1, 2005), Liepājas raj. Padomes Atzinības raksts, vairāki Priekules raj. Goda raksti, Virgas pagasta apbalvojumi.

Uztur saites ar vidusskolas klasesbiedriem, tiekas salidojumos A i z p u t ē (pēdējie 2013, 2014, 2015.16.07.).

Dzīvē vadās no Raiņa sacītā: Gūt var dodot, gūt var ņemot, dodot gūtais neatņemams.

Traģiski gājusi bojā uz gājēju pārejas Grobiņā, netālu no Rīgas ielas 35. nama, kopā ar māsu atgriežoties no Iļģu kapiem. (Rīgas ielu pilsētā daudzi autovadītāji vēl aizvien uztver kā šoseju un brauc neuzmanīgi.).   &, KL

devider

K - alfabēts