M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

KUPLE Dina - aktrise.

Dzimusi 1930.01.04. Rīgā - 2010.apr. vai maija sāk.

Vienu gadu – 1947/48 – mācījusies A i z p u t e s vidusskolā. (Tēvs tobrīd K a z d a n g a s 7-gad. skolas direktors). Vidusskolu beigusi Alsungā (1950). Absolvējusi LVK Teātra fak. (1955). 1955 – 77 un kopš 1991 Dailes teātra aktrise. 1978 – 90 Jaunatnes teātra aktrise. Atveidojusi daudzšķautnainas personības gan mūsdienu autoru lugās, gan klasikas iestudējumos. Nozīmīgas lomas Dailes teātrī: Ērika, Gundega, Viktorija (G.Priedes Jaunākā brāļa vasasra, 1955, Normunda meitene, 1958, Vikas pirmā balle, 1960). Margarita, Studente, Svešā (I.Ziedoņa, P.Pētersona Motocikls, 1967), Orta (Raiņa Pūt, vējiņi, 1998), Māra (M.Zālītes Pilna Māras istabiņa, 1983), Šarlote fon Šteina (P.Haksa monodrāmā Saruna Šteinu namā par klātneesošo fon Gētes kungu, 1980), Gurmižska (A.Ostrovska Mežs, 1984), Irma (G.Priedes Centrifūga, 1985) un daudzas citas. – Lomas kinofilmās: Anita Sondore (Elpojiet dziļāk, 1967), Austra Kalniņa (Pilsētas atslēgas, 1973).

Latvijas TDS biedre (1959), LPSR Tautas skatuves māksliniece (1971), B.Rūmnieces balva (1993). Par viņu uzņemta TV filma Dina Kuple (1980, rež. V.Bunka). Piešķirta Valsts Kultūrkapitāla fonda mūža stipendija (1999).   LE, TK, &

devider

K - alfabēts