M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

KVELBERGS Kārlis – notārs.

1876.10.09. Kandavas pag. Rūmentālēs – 1945. Kandavā

Dzimis lauksaimnieka ģimenē. Beidzis Maskavas universitātes Juridisko fak. (1902). Pēc beigšanas Liepājas apgabaltiesas jaunākais, no 1904 vecākais tiesamatu kandidāts. Šai pašā gadā komandēts izpildīt izmeklēšanas tiesneša pienākumus Liepājā, A i z p u t ē, Grobiņā un prokurora biedra v. i. Liepājā un A i z p u t ē. 1905 oktobrī piekomandēts Liepājas pilsētas 1.iecirkņa izmeklēšanas tiesnesim sakarā ar izmeklēšanu lietā par laupīšanas uzbrukumu Starptautiskās Tirdzniecības bankas Maskavas nodaļai. No 1906 notārs Ventspilī, pēc tam tiesamata kandidāts Vitebskas apgabaltiesā, pildījis izmeklēšanas tiesneša pienākumus Ludzā, Daugavpilī. Palātas prokurors (1918 – 22). 1919 janvārī kopā ar Latvijas Pagaidu valdību devies uz Liepāju No maija līdz jūnijam uzturējis sakarus (braucot ar laivu) starp Latvijas Pagaidu valdību un tvaikoņa Saratov klāju un amatpersonām, kā arī ārvalstu pārstāvjiem pilsētā. Vasarā atgriezies Rīgā. No 1919 jūlija Tautas padomes loceklis Latgaliešu frakcijā. Darbojies Amnestijas, Juridiskajā, Redakcijas, Satversmes, Satversmes sapulces centrālajā vēlēšanu un Sevišķās amnestijas komisijā. Pensionējies (1922) no darba Tiesu palātā. Ievēlēts par 2. Saeimas deputātu no Nacionālās zemnieku savienības saraksta (1925). No1930 miertiesnesis Latgales apgabaltiesā. Vēlāk lauksaimnieks Kandavas pagastā. Studentu korporācijas Fraternitas Lettica filistrs.   LN

devider

K - alfabēts