M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

KURTIŠA Silva - izglītības darbiniece.

Dzimusi 1970.24.09. Jelgavā. Bērnība vadīta C ī r a v ā. Mācījusies D z ē r v e s pamatskolā, A i z p u t e s vidusskolā, ko beigusi 1988. Augstāko izglītību ieguvusi Liepājā (matemātikas maģistrs) un Masačūsetas universitātē ASV (izglītības maģistrs). Tulkojusi grāmatu Pārmaiņas jauniešu sabiedrībā.

Sešus gadus strādājusi Liepājas augstskolā par laboranti prof. Jāņa Menča vadītajā Matemātikas katedrā un vadījusi Informācijas centru, vēlāk – pašas dibināto Starptautiskās izglītības nodaļu. Uzvarot konkursā, kurā 64 pieteikumi uz katru stipendiju, 1999 ieguvusi Maskija stipendiju maģistra studijām ASV. Pēc izglītības maģistra grāda iegūšanas atgriezusies Liepājā un strādājusi Liepājas domē par jaunizveidotās izglītības nodaļas vadītāju.

Atgriezusies ASV. No 2004 strādājusi vienā no vadošajām biznesa skolām ASV – Keloga biznesa skolā Northwestern universitātē, komandu un grupu centrā. Bet no 2009 vada pašas izveidotu Organizāciju darbības pētījumu laboratoriju biznesa skolā Kalifornijas universitātē Berklijā, kurā 6000 studentu gadā piedalās eksperimentos, kas formulē un pārbauda hipotēzes, un tādējādi rada jaunas zināšanas biznesa, menedžmenta un mārketinga jomās.

Vasarās apciemo C ī r a v u, kur dzīvo māmuļa.

Dzīves moto: Mierīga jūra nerada prasmīgus jūrniekus.   &

devider

K - alfabēts